DNA nın yapısı
"Açe Sumatra bölgesinde yaklaşık 10 yıl önce kaybolan 4 yaşındaki kız çocuk ailesine tekrar kavuştu. Aile gerekirse DNA testi yaptırarak sonuçtan emin olabileceklerini de söylediler - Haberler"
Yukarıda bir habere konu olan aile DNA testi yaptırarak sonuçtan emin olmak istiyor. Peki DNA testi ile kayıp çocukların aileleri nasıl belirlenebiliyor?
DNA nın yapısı - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi

DNA nın yapısı

Yazar: Veysel Benek, Okunma Sayısı: 91, Tarih: 29 Eylül 2018, Güncelleme: 05 Ekim 2018, Önerilen süre: 2 ders saati

DNA uzun adıyla Deoksiribonükleik Asit, bir canlıya ait göz rengi, saç rengi, kafamızın şekli, gözlerimizin yeri gibi bize ait tüm bilgiler burada kayıtlıdır. 

 

DNA
Resim 1. Bilgilerimiz DNA'mızda saklıdır

 

Bu bilgiler şifrelenmiş şekilde orada saklanır bunu tıpkı bir taşınabilir bellek içindeki veriler şeklinde düşünebilirsiniz. Örneğin bu belleğe kopyalanmış resimler yada videolar dışarıdan bakmakla yada belleğe dokunmakla görünmez ve hissedilmez. Çünkü veriler şifrenlemiş olarak orada bulunur.

 

Resim 2. Sizce görmesi için ne yapmalıdır? 

 

Şifrelenmiş bu veriler aslında canlının bir mimari projesidir. Tıpkı mimari projedeki verilerin evi oluşturmada kullanılması gibi DNA'daki veriler o canlıyı meydana getirmede kullanılır.

 

Klonlama
Resim 3. Gelecekte insan kopyalama böyle olabilir mi sizce? :)

 

Bu işlem sırasında Adenin (A), Timin (T), Guanin (G), Sitozin (C) -sizce bu isimler neden bizim kendi dilimizde değil!- denilen özel bazlar görev alır. Alfabemizde bulunan harfler gibi hayal edebilirsiniz. Bu harflerin belirli sıra ve sayıda kullanılması ile nasıl şiir yada kompozisyon yazıyorsak bu dört harfinde aynı şekilde belirli sayı ve sırada kullanılması ile karakterlerimiz DNA'mıza kayıt edilir.

 

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme
Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme
Yunus Emre
Alfabemizde bulunan harfler kullanılarak yukarıdaki şiiri yazabildiğimiz gibi DNA hayatımızın dört harfi kullanılarak şifrelenmiştir.

 

Burada Adenin ile Timin, Guanin ile Sitozin karşılıklı gelirler ve bunların her birine bir Fosfat (P), birde Deoksiriboz şekeri (D) eşlik eder. 

Fosfat + Deoksiriboz şekeri + organik baz = NÜKLEOTİT  nükleotidler içerdikleri bazların isimleri ile adlandırılır

Örneğin:

Fosfat + Deoksiriboz şekeri + Adenin bazı = Adenin nükleotit gibi

 

Dna zinciri
Resim 4. DNA'nın yapısı

 

Nükleotidlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapılar GEN adını alır ve canlıya ait karakterleri belirler. Göz geni, saç geni gibi. Genlerde bir araya gelerek DNA'yı oradan da Kromozomları meydana getirir.

Bunu,

Nükleotid -> Gen -> DNA -> Kromozom 

 

diye kısaca gösterebiliriz.

 

Özetle

  1. Canlıya ait bilgilerin taşındığı yapıya DNA denir
  2. DNA Deoksiribo Nükleik Asit kelimelerinin ilk harflerinden türetilmiştir
  3. DNA'nın yapısında nükleotidler bulunur
  4. Nükleotitler Fosfat + Deoksiribo Şekeri + Organik Bazlardan oluşur
  5. DNA'da dört farklı organik baz vardır. Bunlar Adenin (A), Timin (T), Guanin (G), Sitozin (C)'dir
  6. Adenin ile Timin, Guanin ile Sitozin karşılıklı bulunur
  7. DNA çift zincirli sarmal bir yapıdadır
  8. Nüklotidler Genleri, Genler DNA'yı, DNA ise kromozomu oluşturur.Kim Ne Demiş?


Henüz yorum eklenmedi!

Yorum yap

Doğru - Yanlış

DNAnın Yapısı
Doğru-Yanlış Soruları
: 18 | : 20

Boşluk Doldurma

DNAnın Yapısı
Boşluk Doldurma Soruları
: 28 | : 20

Çoktan Seçmeli

DNAnın Yapısı
Test Soruları
: 25 | : 20