Soru 1

zorluk derecesi
190

Resimde oksijenli solunum tepkimesi şematize edilmiştir.

Tepkimede verilen X, Y, Z ve T için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
T su olabilir
X karbondioksit olabilir
Z oksijen olabilir
Y ATP olabilir

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi
191

Musab, öncelikle ılık bir su içinde bir miktar şeker çözerek bir çözelti hazırlamıştır. Ardından bir çay kaşığı maya mantarını bu çözelti içine ekleyerek oda sıcaklığında on dakika beklemiş ve değişimleri gözlemlemiştir.

On dakika sonra suda baloncukların çıktığını gözlemleyen Musab, bu işlem için aşağıdaki yorumlardan hangisini yaparsa doğru olur?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Maya mantarları oksijenli solunum ile şekeri parçalayarak karbondioksit üretmişlerdir
Çıkan gaza yanmakta olan bir kibrit yaklaştırılırsa alevde parlama meydana gelir
Baloncuklar, oksijensiz solunum sonucunda ortaya çıkan karbondioksit gazlarıdır
Bitkiler de buna benzer bir solunum yaparak çok fazla miktarda enerji üretirler

Soru 3

zorluk derecesi
192

Şekilde mitokondride meydana gelen solunum gösterilmiştir. 

A, B ve C hakkında aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
C besin olabilir
B oksijen olabilir
Bu bir oksijenli solunumdur
A oksijen olabilir

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
193

Sümeyye, solunumu etkileyen etmenleri araştırmak amacıyla bir deney düzeneği hazırlıyor.

Öncelikle 1 numaralı düzenekte bir bitkiyi ve kireçli suyu hava geçirmeyen bir fanusa ışıklı ortamda bırakıyor. On dakika sonra kireçli suyun bulandığını görüyor.

Ardından 1 numaralı düzeneği ışık almayan bir ortamda tekrar ediyor ve yine kireçli suyun bulandığını görüyor (2 numaralı düzenek).

Son olarak 1 numaralı düzeneği bitki yerine fare ile tekrarlıyor bu durumda da kireçli suyun bulandığını görüyor (3 numaralı düzenek).

Sümeyye kardeşimizin yaptığı bu çalışma sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşmak mümkün değildir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
2 numaralı deney düzeneği fare ile tekrar edilseydi kireç suyunda bulanma miktarı değişmeyecekti
1 deney düzeneğinde kireçli suyun bulanma miktarı, 2 numaralı deney düzeneğine göre daha fazladır
3 numaralı deney düzeneğinde farenin yanına yeşil bitkiyi bırakırsak kireçli suyun bulanma miktarı daha az olacaktır
Kireç sularının bulanması bitkilerin hem ışıklı hem de ışıksız ortamlarda solunum yaptıklarını göstermektedir

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi
194

Şekilde mitokondri ile kloroplast arasındaki ilişki gösterilmiştir.

1 ve 2 şeklinde numaralandırılan işlemler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
1 numaralı işlem sırasından açığa çıkan enerji 2 numaralı işlemin meydana gelmesi için kullanılır
1 yönüne gerçekleşen işlemde mitokondri tarafından ortama verilen maddeler kloroplast tarafından kullanılarak oksijen ve besin üretilir
2 numaralı işlemde ortama su ve karbondioksit verilir
2 numaralı işlem tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir