Enerji Dönüşümleri - Solunum - Test Soruları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi

Enerji Dönüşümleri - Solunum

İlgili içerik: Enerji Dönüşümleri - Solunum

Görüntüleme sayısı : 66


Soru 1

Şekilde mitokondride meydana gelen solunum gösterilmiştir. 

A, B ve C hakkında aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Veysel Benek

Bu bir oksijenli solunumdur
C besin olabilir
A oksijen olabilir
B oksijen olabilir

Soru 2

Resimde oksijenli solunum tepkimesi şematize edilmiştir.

Tepkimede verilen X, Y, Z ve T için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Veysel Benek

Z oksijen olabilir
Y ATP olabilir
X karbondioksit olabilir
T su olabilir

Soru 3

Şekilde mitokondri ile kloroplast arasındaki ilişki gösterilmiştir.

1 ve 2 şeklinde numaralandırılan işlemler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Veysel Benek

1 yönüne gerçekleşen işlemde mitokondri tarafından ortama verilen maddeler kloroplast tarafından kullanılarak oksijen ve besin üretilir
1 numaralı işlem sırasından açığa çıkan enerji 2 numaralı işlemin meydana gelmesi için kullanılır
2 numaralı işlem tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir
2 numaralı işlemde ortama su ve karbondioksit verilir

Soru 4

Sümeyye, solunumu etkileyen etmenleri araştırmak amacıyla bir deney düzeneği hazırlıyor.

Öncelikle 1 numaralı düzenekte bir bitkiyi ve kireçli suyu hava geçirmeyen bir fanusa ışıklı ortamda bırakıyor. On dakika sonra kireçli suyun bulandığını görüyor.

Ardından 1 numaralı düzeneği ışık almayan bir ortamda tekrar ediyor ve yine kireçli suyun bulandığını görüyor (2 numaralı düzenek).

Son olarak 1 numaralı düzeneği bitki yerine fare ile tekrarlıyor bu durumda da kireçli suyun bulandığını görüyor (3 numaralı düzenek).

Sümeyye kardeşimizin yaptığı bu çalışma sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşmak mümkün değildir?

Veysel Benek

2 numaralı deney düzeneği fare ile tekrar edilseydi kireç suyunda bulanma miktarı değişmeyecekti
Kireç sularının bulanması bitkilerin hem ışıklı hem de ışıksız ortamlarda solunum yaptıklarını göstermektedir
1 deney düzeneğinde kireçli suyun bulanma miktarı, 2 numaralı deney düzeneğine göre daha fazladır
3 numaralı deney düzeneğinde farenin yanına yeşil bitkiyi bırakırsak kireçli suyun bulanma miktarı daha az olacaktır

Soru 5

Musab, öncelikle ılık bir su içinde bir miktar şeker çözerek bir çözelti hazırlamıştır. Ardından bir çay kaşığı maya mantarını bu çözelti içine ekleyerek oda sıcaklığında on dakika beklemiş ve değişimleri gözlemlemiştir.

On dakika sonra suda baloncukların çıktığını gözlemleyen Musab, bu işlem için aşağıdaki yorumlardan hangisini yaparsa doğru olur?

Veysel Benek

Maya mantarları oksijenli solunum ile şekeri parçalayarak karbondioksit üretmişlerdir
Bitkiler de buna benzer bir solunum yaparak çok fazla miktarda enerji üretirler
Baloncuklar, oksijensiz solunum sonucunda ortaya çıkan karbondioksit gazlarıdır
Çıkan gaza yanmakta olan bir kibrit yaklaştırılırsa alevde parlama meydana gelir