Canlıları Tanıyalım1 - Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları - Doğru-Yanlış Soruları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
Doğru ifadeler için D, yanlış ifadeler için Y seçeneğini sürükleyiniz!
Kaktüsler hayvanlar grubunda yer alan bir canlıdır
Cansızlar kendi başına hareket edebilirken, canlılar hareket edemezler
Cansızlara Top, Bisiklet, Telefon örneği verilebilir
Canlıları benzer ve farklı yönlerine göre gruplandırma işlemine canlıların sınıflandırılması adı verilir
Canlılar ile cansızlar arasında benzer yönler vardır
Bir gül ile kedi arasındaki benzerliğe ikisininde büyümesi örnek olarak verilebilir