21 Haziran 2021
Orta Veysel Benek

Neslişah loş bir odada iken camdan içeri giren ışık dikkatini çekmiştir. Işık düz bir çizgi halinde pencereden içeriye girmekteydi.

Resimde gösterildiği gibi yol alan ışık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)
Işık doğrusal bir yol alır
B)
Işık dairesel olarak yayılır
C)
Işık zikzak şeklinde yayılır
D)
Işık kıvrımlı bir yol alır
4 0 0
Orta Veysel Benek

Resimde verilen ışık modellerinden hangisi doğrudur?

A)
1
B)
4
C)
2
D)
3
1 0 0
Kolay Veysel Benek

Işık için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
Işık başlangıç noktası belli fakat sonu belli olmayan ışınlar şeklinde gösterilir
B)
Işığı geçiren maddelere şeffaf maddeler denir
C)
Işık dairesel bir yol izleyerek yayılır
D)
Işık opak maddelerden geçemez
23 0 0
Zor Veysel Benek

Esma,  önce CD'leri 1. durumda gösterildiği gibi ard arda diziyor ve uç noktasından bakarak mumun ışığının gözüne ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediyor.

Sonra 2. durumda gösterildiği gibi CD'lerin delikleri aynı hizaya gelmeyecek şekilde yine art arda dizip ışığı kontrol ediyor.

Esma, 1. durumda mumun ışığını görebildiği halde 2. durumda ışığı göremiyor.

1. durumda mumun ışığı Esma kardeşimiz tarafından görülebildiği halde 2. durumda neden görülememiştir?

A)
Birinci durumda ışık kıvrımlı yol izlediği için görülebilmiş fakat, ikinci durumda doğrusal olarak yayıldığı için görülmemiştir
B)
Birinci durumda ışık doğrusal bir yol izlediği için deliklerden geçmiş ve görülebilmiştir fakat, ikinci durumda doğrusal yayılan ışık delikleri geçememiş ve görülmemiştir
C)
Birinci durumda delikler ışığı yansıttığı için Esma mumun ışığını görmüş fakat ikinci durumda yansıtmadığı için görememiştir
D)
Birinci durumda ışık eğik bir yol izlemiştir bu nedenle görülmüştür fakat ikinci durumda düz bir yol izlemiş ve görülmemiştir
1 0 0
Kolay Veysel Benek

Resimde verilen cisimlerden hangisi ya da hangilerinden ışık geçemez?

A)
Cam - Tahta Dolap - Çelik Kapı
B)
Cam - Tahta Dolap - Çelik Kapı - Su
C)
Çelik kapı - Tahta Dolap
D)
Cam - Su
6 0 0
00:00