1 Temmuz 2022

7. Sınıf - Hücre

84 5 5 dakika
Kolay Veysel Benek
Hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Canlıların en küçük yapılarıdır
B)
Hepsinin yapısında çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı bulunur
C)
Hücreler bir araya gelerek dokuları meydana getirir
D)
Hücrelerin hepsinde eşit sayıda organel bulunur
27 0 0
Zor Veysel Benek
AKşemseddin ve İbn-i SinaHastalıklara neden olan ve gözle görülmeyecek kadar küçük canlıların olduğunu söylemişlerdir
Zacharias Janssenİki adet mercek kullanarak maddelerin büyük görüntüsünü elde etmiştir
Robert HookeKendi mikroskobu ile baktığı bir kesitte küçük odacıklar gördü ve bunlara hücre adını verdi
Antonie van LeeuwenhoekTek hücreli canlıları gözlemlemiş ve bunların tek başına hareket edebilen canlılar olduğunu söylemiştir
Hans Buschİlk elektron mikroskobu icat edildi böylece hücrenin ve organellerin daha ayrıntılı görüntüleri elde edildi

Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A)
Mikroskop icat edilmeden önce gözle görülmeyecek kadar canlıların varlığı bilinmiyordu
B)
Hücre ile ilgili bilgilerimiz mikroskobun gelişmesi ile artmıştır
C)
Hücre hakkında bildiklerimiz her zaman sabit kalmıştır
D)
Bilimsel veriler kesinlik içermektedir ve değişmezler
10 0 0
Zor Veysel Benek
Sperm hücresinin boyun kısmı bir elektrikli motor gibi çalışarak kuyruğun hareketini sağlar. Bu işlem sırasında çok miktarda enerji tüketilir böylece sperm çok hızlı hareket edebilir
Yukarıdaki açıklamada sözü edilen sperm hücresinin boyun kısmında aşağıdaki organellerden hangisinin daha fazla bulunması beklenir?
A)
Mitokondri
B)
Sentrozom
C)
Koful
D)
Golgi cisimciği
11 0 0
Orta Veysel Benek
  1. Mitokondriye sahip olma
  2. Kloroplast organeline sahip olma
  3. Hücre zarına sahip olma
  4. Çekirdeğe sahip olma
  5. Sentriyollere sahip olma
  6. Yuvarlak şekle sahip olma

Hüseyin yukarıda verilen özellikleri sadece bitkisine ait olanlar, sadece hayvan hücresine ait olanlar ve her iki hücrede ortak olarak bulunanlar şeklinde gruplandırmak istdiğinde hangisini veya hangilerini ortak kümeye yazabilir?

A)
b-e-f
B)
a-c-d
C)
d ve f
D)
c ve d
33 0 0
Kolay Veysel Benek

Granüllü veya Granülsüz çeşitleri bulunan bu organel hücre içi taşımacılıktan sorumludur


Yukarıda sözü edilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ribozom
B)
Mitokondri
C)
Endoplazmik retikulum
D)
Koful
5 0 0
00:00