1 Temmuz 2022
Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri sürükleyiniz!

1

4

2

4

3

2

4

3

5

3