18 Eylül 2021

Asitler ve Bazlar - Bazlar

74 10 10 dakika
Doğru ifadeler için   D,   yanlış ifadeler için   Y  seçeneğini  kırmızı bölge  içine sürükleyiniz!

1

0
Bir madde karalahana suyunda mavi renk veriyorsa turnusol kağıdında kırmızı renk verir

2

0
pH değeri 7'den küçük olan maddelere Baz adı verilir

3

1
Sönmüş kireç, baz özeliği gösteren bir maddedir.

4

0
Amonyak suya karıştırıldığında ortama OH- iyonu verir.

5

0
Potas kostik, kimyasal formülü NaOH olan ve pH değeri 7'den büyük bir bazdır.

6

0
NH3 yapısındaki hidrojen atomundan dolayı asidik özellik gösterir.

7

0
Sabunlu suya su ekledikçe pH değeri yükselir

8

0
Bir madde asitler ile tepkime oluşturmuyorsa kesinlikle baz değildir

9

0
Bazlar kırmızı turnusol kağıdında mavi renk oluştururlar

10

0
Karbonat karalahana suyunda yeşil renk verir