18 Eylül 2021

Asitler ve Bazlar

162 8 8 dakika
Orta Veysel Benek

Halk arasında Kezzap olarak da bilinen bu asit kuvvetli asitlere örnek verilebilir. Kullanım alanlarına örnek olarak;

  • Gübre üretiminde kullanılması,
  • Metal sanayisinde metallerin saflaştırılmasında kullanılması, 
  • Metallerin dağlanması işlemi sırasında kullanılması

verilebilir.

Özellikleri ve kullanım alanları verilen Kezzap için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

A)
Nitrik Asit olarak adlandırılır
B)
Metil oranj çözeltisi ile kırmızı renk verir
C)
Çamaşır suyu ile kullanmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir
D)
Kimyasal formülü

H2SO4

şeklindedir
0 0 0
Kolay Veysel Benek

Grafikte Şırnak ilimize ait SO2 gazı salınım miktarı gösterilmiştir.

Verilen grafiğe göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A)
Sabah saatlerinde kükürtdioksit gaz salınımının az olmasının nedeni bu saatlerde soba yakma oranının az olması olabilir
B)
En fazla SO2 gaz salınımı saat 03:00 - 06:00 arasında olmuştur
C)
Şırnak'ta her saatte havaya salınan SO2 gaz miktarı aynıdır
D)
Saat, 00:00 ile 16:00 arasındaki SO2 salınımı oranı; 18:00 ile 22:00 saatleri arasındaki salınım oranından fazladır
0 0 0
Orta Veysel Benek
Asit yağmurlarının bir çok zararlı etkileri olduğu bilinmektedir
Aşağıda verilenlerden hangisi bu etkilerden biri değildir?
A)
Bina duvarlarının aşınmasına neden olurlar
B)
Otomobillerin metal kısımlarına zarar verirler
C)
Havadaki karbondioksit miktarını arttırarak küresel ısınmaya neden olurlar
D)
Tarihi eserlerin zarar görmesine neden olurlar
1 0 0
Orta Veysel Benek

HCl + X --> Tuz + Su

Yukarıda verilen denklemde X yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A)
Zaç yağı
B)
NaCl
C)
Nitrik Asit
D)
Amonyak
1 0 0
Orta Veysel Benek

Aşağıda Baran arkadaşımızın bilinmeyen maddeyi belirlemek için işlem basamakları yer almaktadır

  • Önce bu maddeden biraz alıp karalahana suyuna karıştırıyor
  • Sonra aynı maddeden bir miktar daha alıp karbonatın üzerine damlatıyor
  • Son olarak bir miktar daha alarak mavi ve kırmızı turnusol kağıtları ile renk değişimini inceliyor

Baran yaptığı deneyde bilinmeyen bu maddenin karbonatla gaz çıkışına neden olduğunu gözlemlediğine göre bu madde için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
Bu maddeden hazırlanan çözelti karalahana suyu ile kırmızı - pembe renk verebilir
B)
Bu maddeyi metal kaplarda saklamak doğru olmaz çünkü metaller ile etkileşime geçerek hidrojen gazı çıkışına neden olabilir
C)
Bu maddenin tadı ekşi olabilir
D)
Bu madde kırmızı turnusol kağıdında mavi renk meydana getirir
1 0 0
Zor Veysel Benek
MaddepH değeri
Limon Suyu4,6
Yemek Tuzu7
Patlıcan9,7

 

Yukarıda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. Verilen değerlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A)
Limon suyunu karalahana suyuna eklersek mavi-yeşil renk elde edilecektir
B)
Patlıcan mavi turnusol kağıdında kırmızı renk değişimine neden olur
C)
Patlıcan ile yemek tuzu arasında meydana gelecek tepkimede su ve asit oluşur
D)
Limon suyu ile patlıcan arasında nötralleşme tepkimesi görülebilir
5 0 0
Orta Veysel Benek
Kimyasal AdıpH DeğeriÖzelliği
1 - Potasyum Hidroksit13.5Bazik
2 - Amonyak11.5Asidik
3 - Sitrik Asit9.9Asidik

 

Yukarıda bazı maddelerin pH değerleri ve asidik yada bazik özellikleri verilmiştir. Tablodaki hangi maddelerin pH değeri veya özelliği yanlış yazılmıştır?

A)
1 ve 2
B)
1, 2 ve 3
C)
2 ve 3
D)
Yalnız 3
0 0 0
Kolay Veysel Benek
Aşağıdakilerden hangisine bakılarak bir maddenin asit olup olmadığına karar verilebilir?
A)
Sulu çözeltilerinin elektriği iletip iletmemesine bakılarak
B)
Metalleri aşındırıcı özelliği olup olmadığına bakılarak
C)
Tahriş edici olup olmadığına bakılarak
D)
Mavi ve kırmızı turnusol kağıdında renk değişimi meydana getirip getirmemesine bakılarak
1 0 0
00:00