14 Ağustos 2022
Kolay Veysel Benek
Canlı VarlıklarCansız Varlıklar
 1. Kedi
 2. Top
 3. Köpek
 4. Kelebek
 1. Silgi
 2. Kalem
 3. Papatya
 4. Bisiklet

Şeyma, canlı varlıkları ve cansız varlıkları gösteren bir tablo hazırlamıştır. Fakat yaptığı tabloda bir hata yaptığını fark etmiştir.

Şeyma arkadaşımız hangi iki varlığın yerini değiştirirse hata düzeltilmiş olur?

A)
Köpek ile Bisiklet
B)
Silgi ile Kedi
C)
Top ile Papatya
D)
Kelebek ile Kalem
2 0 0
Kolay Veysel Benek
Canlıların benzer özelliklerine göre gruplandırılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)
Canlıların sınıflandırılması
B)
Omurgalı hayvanlar
C)
Cansız varlıkların gruplandırılması
D)
Sürüngenler
3 0 0
Orta Veysel Benek
 • Vücut yapıları
 • Omurgaya sahip olup olmamaları
 • Üreme şekilleri
 • Göz rengi

Canlıların sınıflandırılmasında yukarıda belirtilen özelliklerden hangisine bakılmaz?

A)
Vücut yapıları
B)
Omurgaya sahip olup olmamaları
C)
Üreme şekilleri
D)
Göz rengi
1 0 0
00:00