25 Temmuz 2021

DNAnın Kendini Eşlemesi

207 11 11 dakika
Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri sürükleyiniz!

1

6

2

9

3

10

4

7

5

10

6

8

7

10

8

11

9

9

10

10

11

12