6 Mayıs 2021

DNAnın Kendini Eşlemesi

191 15 15 dakika
Doğru ifadeler için   D,   yanlış ifadeler için   Y  seçeneğini  kırmızı bölge  içine sürükleyiniz!

1

2
Yapısında Adenin bulunan nükleotide Adenin Nükleotid denir

2

3
DNA tek zincirli sarmal bir yapıdadır

3

2
Nükleotid, Gen ve Kromozom sıralamasında en küçük yapı Nükleotid, en büyük yapı ise Kromozomdur

4

1
Karakterlerimizi belirleyen nükleotid grubuna GEN denir

5

1
Bir DNA zincirinde bulunan nükleotid Guanin bazı içeriyorsa karşısında bulunan zincirdeki nükleotid Sitozin bazı içerir

6

2
Kalıtsal özelliklerimizin nesilden nesle aktarılması DNA'nın kendini kopyalaması ile mümkündür

7

1
İnsanın göz hücrelerindeki kromozom sayısı ile kalp hücrelerinde ki kromozom sayısı aynıdır

8

2
DNA'da Adenin nükleotid içeren bir zinciri tamamlamak için karşısına Guanin nükleotid getirilir

9

1
Nükleotidler, Fosfat + Organik bazlardan oluşur

10

2
Beyza'nın \"DNA kendini niçin kopyalar?\" sorusuna Elvan \"Bilgilerin diğer hücrelere aktarılması için\" şeklinde cevap verirse nasıl bir cevap vermiş olur?

11

1
Kromozomlar binlerce Genlerden meydana gelmiş büyük yapılardır

12

2
DNA eşlemesi sonunda bir birinden farklı iki DNA molekülü meydana gelir

13

3
DNA sadece göz rengi ve saç rengini belirler

14

2
DNA'nın kendini eşlemesi olayının ilk basamağı iki yeni DNA molekülünün meydana gelmesidir

15

2
DNA'nın zincirli yapısında nükleotidler bir birine deoksiriboz şekeri ile bağlanmıştır