6 Mayıs 2021
Zor Veysel Benek

Hamza, dört adet aynı bitkiyi özdeş fanuslara yerleştirerek bunları beyaz, yeşil ve kırmızı ışıklara maruz bırakıyor.

Eşit koşullarda bir hafta yetiştirdiği bu bitkileri I, II, III ve IV diye numaralandırdıktan sonra bu bitkilerin yapraklarında bulunan klorofil sayısını klorofilmetre cihazı yardımı ile ölçmüştür.

Klorofil sayısı; fotosentez hızını arttıran ortamlarda artmakta, bu etmenler ortamdan uzaklaştırıldığında veya azaltıldığında ise azalmaktadır. 

Fotosentez hızının renk değişimine ve ışık şiddetine bağlı olup olmadığını öğrenmeye çalışan Hamza, hangi bitkileri kullanması doğru olacaktır? 

(Ok sayısı ışığın şiddetini temsil etmektedir)

A)
Işık şiddeti: I ve III, Işığın Rengi: II ve IV
B)
Işık şiddeti: I ve IV, Işığın Rengi: II ve III
C)
Işık şiddeti: II ve IV, Işığın Rengi: I ve III
D)
Işık şiddeti: I ve II, Işığın Rengi: III ve IV
0 0 0
Orta Veysel Benek

Bir cam üzerine yerleştirilen fotosentez bakterileri uygun ortamda çoğaltıldıktan sonra X, Y ve Z ışıkları altında fotosentez yapmaya bırakılıyor.

Bir süre sonra bakterilerin şekildeki gibi X ve Z ışıklarında yoğun olarak toplandıkları fakat Y ışığında ise daha az toplandıkları görülmüştür.

Bu etkinlik sonucunda elde edilen veriler için yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?

(Kırmızı noktalar bakterileri temsil etmektedir)

A)
X, Y ve Z ışıklarına aynı anda maruz bırakılan bakterilerin fotosentez hızı en düşük seviyede olur
B)
Kapalı bir fanusa bırakılan bir mum Y ışığı altında aydınlatılan bakteriler ile beraber bırakılırsa daha uzun süre ışık verecektir
C)
Z ışığı altında bırakılan bakterlerin ürettiği besin miktarı X ve Y ışığına beraber tutulan bakterilerin ürettiği besin miktarından fazla olur
D)
Bir topraktaki oksijen miktarını arttırmak amacıyla bu bakteriler hem X hem de Z ışığı altında tutularak çoğaltılabilir
0 0 0
Orta Veysel Benek

Şekilde bir bitkideki fotosentez hızının zamanla değişimini gösteren bir grafik gösterilmiştir.

Grafikte verilen A, B ve C kısımları için aşağıdaki yorumlar yapılıyor.

EbuzerA aralığında fotosentez hızının azalmasının nedeni bitkide meydana gelen yaprak sayısı azalması olabilir
ÖmerC aralığında fotosentez hızı zaman geçtikçe değişmemiştir bunun nedeni ortamdaki CO2 miktarının zaman geçtikçe azalması olabilir
AliB aralığındaki fotosentez hızında meydana gelen yükselişin nedeni daha önce bu hızın düşüşüne neden olan etmenin tekrar artması olabilir

 Grafik hakkında yapılan bu yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)
Ebuzer ve Ömer
B)
Ebuzer, Ömer ve Ali
C)
Ebuzer ve Ali
D)
Ömer ve Ali
1 0 0
Kolay Veysel Benek
Şekilde verilen bitkinin X, Y, Z ve T bölgelerinden hangisi ya da hangilerinde fotosentez meydana gelir?
A)
Yalnız Z
B)
X, Y ve Z
C)
Y ve T
D)
X ve Z
0 0 0
Orta Veysel Benek

Resimde bir yaprağın fotosentez sırasında ortamdan aldığı ve ortama verdiği maddeler X, Y, Z, T ve V harfleri ile gösterilmektedir.

Bun göre fotosentez hakkında yapılan yorumlardan hangisi kesinlikle yanlıştır?

A)
Z miktarında meydana gelen artış fotosentez hızında değişiklik meydana getirmez
B)
V güneş ışığı olursa, Y karbondioksit olabilir
C)
T, bitkinin solunum sonucunda enerji üretmek amacıyla kullanılabilir
D)
X miktarının artması fotosentez hızında sürekli bir artışa neden olur
1 0 0
00:00