4 Aralık 2021

Hava Olayları ve İklim

336 17 17 dakika
Zor Veysel Benek
Şevval ileride meteorolog olmak isteyen Vanlı bir öğrencidir.Hava durumunu tahmin etmek için bir ok ve rüzgar gülünden oluşan bir tasarım yapmıştır.Okun yönü ve rüzgar gülünün hızına bakarak rüzgarın ne zaman hangi komşu şehre varacağını söyleyebilmektedir.

Bu tasarıma göre rüzgar;
1- Rüzgar gülü yavaş dönüyorsa : 50 km/h
2- Rüzgar gülü orta hızda dönüyorsa : 75 km/h
3- Rüzgar gülü şiddetli dönüyorsa : 100 km/h
şiddetinde esmektedir.

Ayrıca rüzgarın hızını hesaplamak için kullanılan formül:
Zaman = Şehrin Van'a uzaklığı / Rüzgarın hızı şeklindedir.

Örneğin:
Ok batı yönünü gösterirken ve rüzgar gülünün hızı orta şiddette ise rüzgar 2 saat sonra Bitlis'te olacaktır.
Burada;
Zaman = 150/75 ve zaman = 2 saat olarak hesaplanır.

Bu tasarıma göre rüzgarın 4 saat sonra Ağrı'da olması için rüzgar gülünün hızı ve okun yönü nasıl olmalıdır?(Ağrı Van arası yaklaşık 200 km'dir)
A)
Ok: Doğu, Rüzgar Gülü: Orta
B)
Ok: Kuzey, Rüzgar Gülü: Yavaş
C)
Ok: Güney, Rüzgar Gülü: Hızlı
D)
Ok: Kuzey, Rüzgar Gülü: Hızlı
5 0 0
Kolay Veysel Benek
  1. Aynı zaman diliminde Muğla'da hava sıcaklığı Bolu'ya göre daha yüksektir
  2. Portakal ağacının Tokat'ta yetiştirilme denemesi başarıszılıkla sonuçlandı
  3. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı yaklaşık 20 derecedir
  4. Sinop, Trabzon ve Rize'de yetişen bitkiler benzerdir

Yukarıda verilen ifadeler iklim grubunda yer alanlar şeklinde sıralandığında hangisi farklı grupta yer alır?

A)
3
B)
4
C)
1
D)
2
101 0 0
Orta Veysel Benek

Nursima, Tunceli'de kış aylarındaki sıcaklık ortalamalarını yıllara göre gösteren yukarıdaki grafiği hazırlamıştır.

Nursima'nın hazırladığı grafik hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A)
Tunceli'de kış aylarında sıcaklık ortalamaları sürekli düşüş göstermiştir.
B)
Bu araştırmayı yapan Nursima, Meteoroloji'de çalışan bir Meteorolog'tur ve bu grafik Tunceli'nin hava sıcaklığını göstermektedir.
C)
En düşük sıcaklık ortalaması 1980 yılında yaşanmıştır.
D)
Nursima, Klimatolog olarak hazırladığı bu grafik ile Tunceli'nin iklimi hakkında bilgi vermektedir.
100 0 0
Zor Veysel Benek
Bayram ve eşinin düğünü olduğu günün sabahında hava güneşli iken öğleden sonra bulutlu, akşamında ise yağmur yağdırılmıştır.Yukarıdaki olay ile paralel olan açıklama aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Şırnak Şubat ayında bile yeşil bir doğu şehrimizdir
B)
Bugün Siirt'te hava sıcaklığı 28 derece civarındadır
C)
İzmir Akdeniz ikliminin yaşandığı bir ilimizdir
D)
Gümüşhane yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve kar yağışlı olur
166 0 0
Zor Veysel Benek

Zahir, hava akımınının scaklığa bağlı olup olmadığını anlamak amacıyla bir düzenek hazırlıyor.

  • Düzenek için aynı şartlara sahip iki bölge oluşturuyor ve bu bölgelerde güneşi temsil etmek amacıyla özdeş iki adet lamba kullanıyor.
  • Sonrasında X ve Y olarak adlandırdığı bölgelerden X bölgesinin tabanını siyah renkli bir boya ile boyuyor
  • Ardından ışıkları yakarak 20 dakika süre ile sıcaklıkları gözlemliyor.
  • Sıcaklık değişimleri termometre ile kontrol edilmektedir.

Zahir arkadaşımızın yaptığı bu etkinlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)
Y bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava görülür
B)
X bölgesinde alçak hava basıncı, Y bölgesinde ise yüksek hava basıncı oluşur. X bölgesinde daha yüksek sıcaklık olduğu için hava Y'den X'e doğru akar
C)
X bölgesinde yüksek basınç alanı, Y bölgesinde ise alçak basınç alanı oluşur bu nedenle X bölgesinde açık ve sakin bir hava görülür
D)
Y bölgesindeki termometrenin gösterdiği değer daha düşük olacaktır bu nedenle hava X bölgesinden Y bölgesine doğru akış gösterecektir
100 0 0
Zor Veysel Benek

Aral Gölü'nün uydudan alınan üç görüntüsü yukarıda yer almaktadır.

Bu görüntülere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A)
Küresel ısınma nedeniyle meydana gelen kuraklık sonucunda Aral Gölü'nde buharlaşma artmış ve bu durum gölün kurumasına neden olmuştur
B)
Aral Gölü'nün kuruması bir çok kişinin işsiz kalmasına neden olmuştur. Bu durum sosyoekonomik bazı olumsuzluklar doğurmuştur
C)
Bu durum küresel iklim değişikliğinin bir sonucudur
D)
Yağışların artması Aral Gölünün başka yerlere akmasına ve giderek kurumasına neden olmaktadır
21 0 0
Orta Veysel Benek
İklim ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
İklim uzun yıllar devam eden hava olaylarıdır
B)
Yaz aylarında Ardahan'ın Antalya'dan daha soğuk olması iklimlerinin farklı olmasından dolayıdır
C)
Günlük sıcaklık farkları iklim bilimini ilgilendirir
D)
İklim konusunda uzmanlaşmış kişilere KLİMATOLOG denir
96 0 0
Orta Veysel Benek
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi iklim ile ilgilidir?
A)
Okullar açıldı yine sonbahar geldi
B)
Havalar öylesine sıcak ki yumurta kırsan pişecek neredeyse
C)
Karpuz Adana'da iyi yetişir çünkü orası sıcak bir memlekettir
D)
Sabah okula giderken üşümemek için üzerime kalın birşeyler aldım
104 0 0
Zor Veysel Benek

Yukarıda küresel iklim değişikliğinin nedenleri hakkında yapılan bir araştırmadan alınan grafik yer almaktadır. Grafikte bundan önce, şimdi ve gelecekte öngörülen havadaki CO2 miktarı gösterilmiştir.

2001 yılında yapılan bu araştırmaya göre küresel iklim değişikliğinin nedenleri hakkında hangisi söylenebilir?

A)
CO2 miktarının son yıllarda artmasının başlıca nedeni ormanlık alanların bu yıllarda çok fazla artmasıdır
B)
CO2 miktarının son yüz yıllarda aşırı artmasının nedeni sanayi devriminden sonra kullanılan fosil yakıtlar olabilir
C)
400 bin yıl öncesinden 2001 yılına kadar CO2 oranı normal seviyelerde olmuştur. Bu durumun 2100 yılına kadar aynı miktarda seyredeceği öngörülmektedir
D)
2001 yılında havadaki CO2 oranı en düşük seviyede iken 2100 yılında en üst seviyeye çıkacaktır
350 0 0
Zor Yeni Nesil Veysel Benek

Maddeler aynı ortamda bulundukları ortam ile son sıcaklıkları eşit olana kadar ısı alış verişinde bulunurlar bu sıcaklığa denge sıcaklığı adı verilir. Bununla beraber her madde eşit sürede aynı sıcaklığa ulaşamaz. Bazı maddeler kısa sürede denge sıcaklığına ulaşırken bazılarının ulaşma süresi uzun olmaktadır.

Çiy ve kırağı oluşumuna da benzer durum yaşanmaktadır. Havadaki nem soğuk bir yüzey ile karşılaştığında yüzeyde sıvılaşarak çiy; yüzey çok daha soğuk ise sıvılaşmadan katılaşarak kırağı oluşturabilir fakat kırağının oluşması için sıcaklığın sıfır veya sıfırın altında bir değerde olması gerekir. 

Maddelerin ısıyı iletme hızı farklı olduğundan aynı ortamda olsalar bile bazı yüzeylerde çiy oluşurken bazı yüzeylerde kırağı meydana gelebilmektedir.

Recep; taş, metal ve tahtadan meydana gelmiş üç maddenin uçlarındaki ilk sıcaklıklarını ölçerek not alıyor. Ardından bunları soğutucu bir yüzeyde 10 dakika boyunca soğumaya bırakıyor. Süre sonunda uçlardaki sıcaklıkları tekrar ölçüyor ve ölçüm sonuçlarını verilen tabloya yazıyor.


MetalTaşTahta
Başlangıç10 0C10 0C
10 0C
10 dakika sonra-5 0C
0 0C
8 0C


Bu işlemlerden sonra Recep, maddelerin uçlarında oluşacak yağış türünü belirlemek için kapalı ve yalıtılmış cam bir küvet içini su buharı ile doldurarak 15 dakika boyunca bu maddeleri soğumaya bırakıyor.

15 dakikanın sonunda Recep, Metal - Taş - Tahta maddelerin uç kısımlarında sırasıyla hangi yağış türünü gözlemleyemez?

A)
Kırağı - Kırağı - Kırağı
B)
Kırağı - Çiy - Çiy
C)
Çiy - Çiy - Çiy
D)
Kırağı - Kırağı - Çiy
3 0 0
Orta Veysel Benek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün logosunda aşağıdaki sembollerden hangisi bulunur?
A)
Temiz enerji ürünlerinin sembolleri
B)
Aşı yaptırmanın faydalarını gösteren semboller
C)
Çevre kirliliğini belirten semboller
D)
Hava olayları sembolleri
21 0 0
Kolay Veysel Benek
Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimi olarak adlandırılır?
A)
Klimatolog
B)
Klimatoloji
C)
Meteorolog
D)
Meteoroloji
14 0 0
Kolay Veysel Benek
Türkiye'de hava olayları ile ilgilenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Arkeoloji Genel Müdürlüğü
B)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
C)
Klimatoloji Genel Müdürlüğü
D)
Sismoloji Genel Müdürlüğü
20 0 0
Zor Veysel Benek

Yukarıda Türkiye'nin 1900'lü yılların başından 2010 yılına kadar sıcaklık ortalamasını gösteren grafik yer almaktadır.

Kübra Nur, yukarıdaki grafiğe göre Türkiye'in 2050 yılına kadar iklim değişikliği ile ilgili bir rapor hazırlamak istemektedir.

Aşağıdaki yorumlardan hangisi Kübra'nın yazdığı raporda yer alabilir?

A)
1900 yılından 2010 yılına kadar Türkiye'de sıcaklık sürekli artmıştır
B)
2050 yılına kadar Türkiye'de sıcaklık ortalaması 2-3 derece azalacaktır
C)
Sıcaklık değişimi bu şekilde artarsa 2050 yılında, şimdi Akdeniz iklimi yaşanan bölgelerde karasal iklim yaşanacak ve kışlar aşırı soğuk olacaktır
D)
Giderek artan sıcaklık ortalaması nedeniyle şimdi karasal iklimin yaşandığı yerlerde yazları çok daha sıcak olacaktır
22 0 0
Orta Veysel Benek
Yukarıdaki sunucunun verdiği bilgi aşağıdaki bilim konusundan hangisini ilgilendirir?
A)
Sismoloji
B)
Meteoroloji
C)
Biyoloji
D)
Klimatoloji
10 0 0
Orta Veysel Benek

Bulut içindeki su damlacıkları bazen havanın hareketleri sonucu yukarı ve daha soğuk bölgelere doğru hareket eder. Bu durumda su tanecikleri donar. Donan tanecik, soğuk bölgede kaldıkça boyutu ve kütlesi artar ve bir süre sonra yer yüzüne düşer.

Yukarıda tanımı verilen yağış türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Kırağı
B)
Dolu
C)
Kar
D)
Yağmur
100 0 0
Kolay Veysel Benek
Bir bölgenin uzun yıllar süren hava olaylarını inceleyen bilim dalına ........., bu konuda uzman kişilere ise ....... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
A)
Biyoloji - Biyolog
B)
Klimatoloji - Klimatolog
C)
Meteoroloji - Meteorolog
D)
Sismoloji - Sismolog
100 0 0
00:00