1 Temmuz 2022
Doğru ifadeler için   D,   yanlış ifadeler için   Y  seçeneğini  kırmızı bölge  içine sürükleyiniz!

1

5
Yeşil göz geninin çekinik olduğunu bilen Rozelin, yeşil gözlü Havva'nın genotipini Yy şeklinde gösterebilir

2

6
Fenotipi siyah saçlı bir bireyin genotipi AA veya aa şeklinde olabilir (A = Siyah saç, a = sarı saç)

3

5
Çekinik genler her zaman özelliklerini ortaya çıkaran genlerdir

4

6
Canlıların kalıtsal özellikleri iki gen tarafından kontrol edilir

5

7
Genlerden biri baskın diğeri çekinik ise bu şekildeki genlere melez gen adı verilir

6

3
Eda'nın Kk şeklindeki bir gen için \"Melez döl ve kahverengi gözlü\" ifadesi nasıl bir ifadedir? (K = kahverengi göz, k = mavi göz)

7

6
AA şeklinde kodlanan gen baskın saf döldür