5 Mayıs 2021

Katılarda Basınç

789 5 5 dakika
Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri sürükleyiniz!

1

12

2

8

3

12

4

10

5

10