16 Ekim 2021
Doğru ifadeler için   D,   yanlış ifadeler için   Y  seçeneğini  kırmızı bölge  içine sürükleyiniz!

1

2
Kimyasal türler arasındaki etkileşimler atomlar arasında ve moleküller arasında ki etkileşimler olarak ikiye ayrılır

2

2
Metal atomlarını bir arada tutan bağlar kovalent bağlardır

3

2
İyonik bağ atomlar arasında meydana gelen güçlü bağlardan biridir