logo

# Sınav adı
1 Ay tutulması nasıl gerçekleşir
0 | 6
         
2 Ay tutulması alıştırma
6 | 0
         
3 Güneş Tutulması Nasıl Gerçekleşir
8 | 318
         
4 Güneş Tutulması Nasıl Gerçekleşir alıştırma
8 | 1
         
5 Güneş Sistemi
7 | 356
         
6 Güneş Sistemi Alıştırma 2
7 | 2
         
7 Güneş Sistemi Alıştırma 1
5 | 1
         
8 Solunum Alıştırma 1
5 | 4
         
9 Moleküller arası bağlar alıştırma
3 | 0
         
10 Atomlar arası bağlar alıştırma
5 | 1
         
11 Elementlerin Periyodik Tabloya Yerleştirilmesi - Alıştırma
4 | 67
         
12 Fotosentez Alıştırma
3 | 29
         
13 Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi - Sınav
7 | 342
         
14 Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi
7 | 176
         
15 Yıkıcı Doğal Afetler
6 | 164
         
16 Yıkıcı Doğal Afetler
6 | 102
         
17 Çevre kirliliğinin sonuçları sınav
7 | 280
         
18 Çevre sınav
5 | 172
         
19 Biyoçeşitliliğin Önemi Sınav
1 | 126
         
20 Biyoçeşitlilik sınav
5 | 78
         
21 Tam gölge alıştırma
2 | 260
         
22 Işığın madde ile karşılaşması alıştırma sınavı
7 | 253
         
23 Işığın Yansıması sınav
5 | 201
         
24 Işığın yayılması sınav
5 | 184
         
25 Isı Maddeleri Etkiler konu değerlendirme
6 | 129
         
26 Isı alışverişi
5 | 568
         
27 Isı alışverişi sınav
5 | 208
         
28 Isı Alışverişi sınav 1
6 | 106
         
29 Isı ve Sıcaklık
7 | 533
         
30 Isı ve Sıcaklık sınav
7 | 87
         
31 Maddenin ayırt edici özellikleri
6 | 558
         
32 Maddenin hal değişimi
6 | 506
         
33 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri - Sınav
7 | 15
         
34 Maddenin Hal Değişimi sınav
6 | 30
         
35 Erime ve Buharlaşma Sınav
4 | 30
         
36 Sürtünme kuvveti
6 | 598
         
37 Sürtünme kuvveti sınav
7 | 16
         
38 Çıkrık
7 | 19
         
39 Kuvvet sınav
7 | 17
         
40 Kuvvet sınav
7 | 11
         
41 Mantarlar
4 | 464
         
42 Mikroskobik canlılar
6 | 670
         
43 Mantarlar sınav
7 | 6
         
44 İklim ve Hava Hareketleri
3 | 3
         
45 İklim ve Hava Hareketleri
7 | 11
         
46 Mikroskobik Canlılar sınav
6 | 2
         
47 Hayvanlar Alemi
3 | 28
         
48 Bitkiler alemi
6 | 601
         
49 Katılarda basınç
7 | 6
         
50 Sıvılarda basınç
5 | 2
         
51 Eğik düzlem
4 | 1
         
52 Dolaşım Sistemi
1 | 54
         
53 Mendelin Çalışmaları ve Çaprazlama
1 | 74
         
54 Işığın Maddeyle Karşılaşması
3 | 323
         
55 Basit Makinelerin Kullanım Alanları
2 | 102
         
56 Işığın Yansıması
6 | 388
         
57 Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
2 | 75
         
58 Karışımların Ayrılması
3 | 53
         
59 Karışımlar
3 | 48
         
60 Isı Maddeleri Etkiler
4 | 370
         
61 Saf Maddeler
5 | 144
         
62 Maddenin Tanecikli Yapısı
5 | 50
         
63 Mayoz Bölünme
3 | 45
         
64 Periyodik Sistem
11 | 91
         
65 Enerji Dönüşümleri
9 | 253
         
66 Kuvvet İş ve Enerji İlişkisi
8 | 173
         
67 Kütle ve Ağırlık İlişkisi
8 | 88
         
68 Teleskobun Yapısı
5 | 74
         
69 Tek Karakter Çaprazlamaları
5 | 90
         
70 Mitoz Bölünme
6 | 81
         
71 7. Sınıf - Hücre
5 | 91
         
72 7. Sınıf Güneş Sistemi Ötesi-Gök Cisimleri
6 | 72
         
73 Uzay Teknolojileri ve Uzay Kirliliği
5 | 270
         
74 Atomun yapısı
5 | 182
         
75 Atom Modelleri
5 | 1232
         
76 Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
4 | 393
         
77 Kimyanın Sembolik Dili
4 | 504
         
78 Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
5 | 3590
         
79 Simyadan Kimyaya
5 | 271
         
80 Madde Döngüleri
2 | 112
         
81 Ayın Dönme Hareketleri
5 | 212
         
82 Tam Gölge
5 | 172
         
83 Enerji Dönüşümleri - Solunum
5 | 192
         
84 Enerji Dönüşümleri - Fotosentez
5 | 179
         
85 8. Sınıf - Besin Zinciri ve Enerji Akışı
5 | 281
         
86 5. Sınıf Kuvvetin Ölçülmesi
6 | 348
         
87 5. Sınıf - Işığın Yayılması
4 | 614
         
88 Basit Makineler - Çıkrık
4 | 219
         
89 Basit Makineler - Eğik Düzlem
2 | 175
         
90 Basit Makineler - Kaldıraçlar
6 | 461
         
91 Basit Makineler - Makaralar
6 | 342
         
92 8. Sınıf - Türkiyede Kimya Endüstrisi
4 | 247
         
93 Maddenin Halleri
12 | 575
         
94 Maddenin Isı ile Etkileşimi
8 | 204
         
95 Asitler ve Bazlar
8 | 192
         
96 Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları
3 | 238
         
97 Ayın Evreleri
5 | 746
         
98 Hayvanlar Alemi
7 | 2658
         
99 Kimyasal Tepkimeler
5 | 398
         
100 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
9 | 3206
         
101 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji
9 | 124
         
102 Pascal Prensibi ve Gaz Basıncı
7 | 2729
         
103 Sıvılarda Basınç
7 | 676
         
104 Katılarda Basınç
7 | 253
         
105 Adaptasyon (Çevreye Uyum)
7 | 197
         
106 Mutasyon ve Modifikasyon
6 | 2101
         
107 Akraba Evliliği
6 | 1567
         
108 Kalıtım 1 - Temel Kavramlar
9 | 1029
         
109 DNAnın Kendini Eşlemesi
10 | 1505
         
110 Güneşin Yapısı ve Özellikleri
5 | 298
         
111 Mevsimlerin Oluşumu
14 | 1397
         
112 Hava Olayları ve İklim
7 | 352
         
113 8. Sınıf Periyodik tablo
3 | 7
         
114 Kaldıraçlar
3 | 34
         
115 Eğik düzlem
2 | 8
         
116 Mevsimlerin Oluşumu sınav
4 | 2
         
117 Bitkiler Alemi Sınav
7 | 5
         
118 Bitkiler Alemi Sınav
4 | 2
         
119 Bulalım
1 | 1
         
120 Ayın Yapısı ve Özellikleri
5 | 765
         
121 Ayın Dönme Hareketleri
2 | 51
         
122 Ayın evreleri
12 | 908
         
123 Güneşin yapısı ve özellikleri
7 | 952
         
124 Ay Dünya ve Güneşin Birbirlerine Göre Hareketleri
8 | 120
         
125 Memeliler sınav
3 | 9
         
126 Hayvanlar Alemi sınav
5 | 13
         
127 Canlıların Benzer ve Farklılıkları sınav
8 | 5
         
128 Canlıların Benzerlik ve Farklılıkları Sınav
8 | 3
         
129 Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği sınav
10 | 3
         
130 Dünya Ay ve Güneşin birbirlerine göre hareketleri
8 | 8
         
131 Kimyanın sembolik dili sınav
11 | 1
         
132 Elementler sınav
8 | 4
         
133 Ayın Evreleri sınav
5 | 6
         
134 Ayın Evreleri sınav
7 | 5
         
135 Ayın dönme hareketi
9 | 4
         
136 Atom modelleri sınav
9 | 7
         
137 Ayın Yapısı ve Özellikleri Sınav
9 | 11
         
138 Kimya Disiplinleri sınav
6 | 2
         
139 Kimya Disiplinleri sınav
2 | 1
         
140 Güneşin yapısı ve özellikleri sınav
9 | 13
         
141 Güneşin büyüklüğü sınav
1 | 9
         
142 Güneşin şekli soru
1 | 5
         
143 Güneşin yapısı ve Özellikleri sınav
5 | 5
         
144 Katılarda basınç sınav
3 | 2
         
145 Katılarda basınç sınav
3 | 22
         
146 Sıvılarda basınç sınav
8 | 3
         
147 Pascal prensibi sınav
2 | 0
         
148 Pascal prensibi sınav
2 | 0
         
149 Fiziksel ve kimyasal değişim sınav
6 | 0
         
150 Fiziksel ve kimyasal değişim sınav
2 | 1
         
151 8. Sınıf Periyodik tablo sınav
7 | 2
         
152 8. Sınıf Periyodik tablo sınav
1 | 0
         
153 8. Sınıf Periyodik tablo sınav
2 | 2
         
154 Kimyasal Tepkimeler sınav
6 | 0
         
155 Kimyasal Tepkimeler sınav
4 | 0
         
156 Asitler ve Bazlar sınav
6 | 0
         
157 Asitler ve Bazlar sınav
4 | 3
         
158 Maddenin Isı ile Etkileşimi sınav
0 | 3
         
159 Kimya endüstrisi sınav
7 | 0
         
160 Kimya endüstrisi sınav
5 | 1
         
161 Kimya endüstrisi sınav
7 | 6
         
162 Basit makinelerin kullanım alanı sınav
1 | 1
         
163 Makaralar sınav
3 | 1
         
164 Kaldıraçlar sınav
7 | 7
         
165 Kaldıraçlar sınav
5 | 5
         
166 Eğik düzlem sınav
7 | 7
         
167 Besin zinciri sıra sende
4 | 1
         
168 Besin zinciri sıra sende
3 | 9