4 Aralık 2021

Periyodik Sistem

41 17 17 dakika
Doğru ifadeler için   D,   yanlış ifadeler için   Y  seçeneğini  kırmızı bölge  içine sürükleyiniz!

1

0
Milattan önce elementler ateş, su, toprak ve hava olarak dört gruba ayrılmıştır

2

0
Glenn Seaborg, triadlar kuralı adı verdiği yöntem ile elementleri üçlü gruplara ayırmıştır

3

0
1A grubuna özel olarak Soygazlar adı verilir

4

0
Periyodik tabloda 18 tane periyot bulunur

5

0
Hg hariç tüm metaller oda sıcaklığında katı halde bulunur

6

0
Henri Moseley'den önce oluşturulan tablolarda elementler atom ağırlıklarına göre dizilmişlerdir

7

0
Soygazlar bileşik oluşturmazlar

8

0
John Newlands, benzer özelliklerin tekrarlandığını ilk keşfeden bilim insanıdır

9

0
Henri Moseley, elementleri atom ağırlıklarına göre dizerek günümüzdeki tabloya en yakın tabloyu oluşturmuştur.

10

0
Metaller ısı ve elektriği iletmezler

11

0
Dimitri Mendeleyev ve Lothar Meyer aynı zamanda bir birilerinden habersiz yaptıkları çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşmışlardır

12

0
Metaller periyodik tablonun sol tarafında yer alır

13

1
Ametaller kendi aralarında bileşik yapamazlar bu nedenle doğada çok fazla bulunur

14

0
Periyodik tabloda dikey sütunlara grup adı verilir

15

0
Elementlerin sınıflandırılması bilim açısından kolaylık sağlar

16

0
Oktav yasası Lothar Meyer tarafından dile getirilmiştir.

17

0
Önemli bir yarı metal olan Bor en fazla ülkemizde bulunur