25 Temmuz 2021

Saf Maddeler

128 5 5 dakika
Orta Veysel Benek

Kavram haritasında, başla noktasından başlayarak kutucuk içinde verilen elementin sembolü yönünde ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşırsınız?

A)
Ag
B)
Cl
C)
Fe
D)
Cu
131 0 0
Orta Veysel Benek

Şekilde bazı maddelere ait tanecik modelleri verilmiştir.

Öğretmen, öğrencilerinden bu maddeleri saf olan veya saf olmayan madde olarak gruplandırmasını istediğinde kaç numaraları madde diğerleri ile farklı grupta yer alır?

A)
3
B)
4
C)
2
D)
1
25 0 0
Kolay Veysel Benek

Daha iyi bir temizlik yapmak istedi neredeyse canından oluyordu!

Evinde daha iyi temizlik yapmak için çamaşır suyunu ve tuz ruhunu beraber kullanan bir kadın çıkan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesi sonucu kurtulan kadın; "Bir daha çamaşır suyu ile tuz ruhunu karıştırmayacağım" dedi.

Parçada kireç sökücü olarak da bilinen tuz ruhunun neden olduğu bir zehirlenmeden söz edilmektedir. 

Sözü edilen tuz ruhunun formülü seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

A)
HNO3
B)
H2O
C)
HCl
D)
NaCl
10 0 0
Kolay Veysel Benek

Aynı tür taneciklerden meydana gelen maddelere saf maddeler denilir. Bazı saf maddeler tek tür atomlardan oluşurken, bazılarının tanecikleri birden fazla atom içerebilir. 

Tek tür atom içeren maddelere element denir. Bileşiklerin ise tanecikleri birden fazla çeşit atom içerirler. Bileşikler bu yönüyle karışımlara benzer fakat karışımları oluşturan atomlar arasında bir oran ve bağ yok iken, bileşikleri oluşturan atomlar arasında hem belirli bir oran hem de bağ vardır.

Parçadan yola çıkarak, şekilde tanecik modelleri verilen bakır, pirinç ve çinko için hangi yorumda bulunulabilir?

A)
Çinko ve pirinç saf maddelerdir fakat bakır element olduğu için saf madde değildir
B)
Bakır ve çinko element, pirinç ise bileşiktir bu nedenle verilen tüm maddeler saf madde örnekleridir
C)
Bakır ve pirinç saf maddelere örnek verilebilir fakat çinko saf madde değildir
D)
Bakır ve çinko tek tür tanecik içerdikleri için saf maddedir fakat pirinç saf madde değildir
2 0 0
Kolay Veysel Benek
N E O N A D T
S P K A L A Y
A B S C F T M
I L İ T Y U M
X Y J A B J S
K R E Ş K M Ç
B F N Y U O A


Tabloda bazı elementlerin isimleri gizlenmiştir.

Seçeneklerde sembolü verilen hangi elementin ismi tabloda bulunmamaktadır?

A)
Pb
B)
O
C)
Ne
D)
Sn
0 0 0
00:00