3 Mart 2021

Maddenin Tanecikli Yapısı

34 Görüntüleme 6 Soru 6 dakika
Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri sürükleyiniz!

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0