3 Mart 2021

Maddenin Tanecikli Yapısı

33 Görüntüleme 5 Soru 5 dakika

Soru 1

0
Orta Veysel Benek

Atomlar bir araya gelerek aralarında bir bağ meydana getirebilirler. Bu yapılara molekül denir. Molekül oluşurken atomlar kendi özelliklerini kaybederler. Mesela yanıcı özelliğe sahip Hidrojen, yakıcı özelliğe sahip oksijen ile bağ meydana getirip söndürücü olan su molekülünü oluşturur.

Atomlar bir araya gelirse fakat aralarında bağ oluşmazsa bu durumda molekül oluşmaz. Bu yapılara ise karışım denilmektedir.

İbn-i Yunus; Karbon (C), Hidrojen (H) ve Oksijen (O) atomlarını kullanarak molekül tasarlamayı düşünüyor. Bu nedenle bu atomları bir araya getirerek I, II, III ve IV numaralı yapıları oluşturuyor.

İbn-i Yunus kardeşimiz; I, II, III ve IV şeklinde gösterilen hangi yapı veya yapıları molekül olarak isimlendirebilir?

A)
Yalnız II
B)
I ve III
C)
II ve IV
D)
I, II ve III

Soru 2

0
Orta Veysel Benek

Milattan önceki düşünürler bir kağıt parçasını sonsuza kadar ikiye bölemeyeceğimizi bu nedenle muhakkak bölünemeyen bir parçacığa ulaşmamız gerektiğini savunmuşlardır ve bölünmeyen bu parçacığı atomos diye isimlendirmişlerdir.

8. yy'da İslam dünyasında özellikle Cabir Bin Hayyan, bölünemeyen bu parçacığın da bölünebileceği ve bu bölünme sırasında ortaya büyük bir enerji çıkacağını söylerek büyük bir devrime imza attı.

Bu konu Avrupa'da ancak Hayyan'dan bin yıl sonra yani 18. yy dolaylarında yeni yeni tartışılmaya başlandı.

İlk olarak Dalton, atomun parçalanmayan bir küre olduğunu ifade eden bir teori öne sürdü. Ardından Thomson ve sonrasında Ruhterford yaptıkları çalışmalar ile atomun daha küçük parçacıklardan oluştuğunu söylediler. Bunlardan sonra Chadwick, nötron adındaki parçacığı keşfederek atom konusuna yeni bir ivme kazandırdı.

Parçada atom ile ilgili bilgilerimizin tarih içinde nasıl bir seyir izlediği verilmiştir. 

Bu parçaya göre bilimsel bilgi hakkında nasıl bir yorumda bulunulabilir?

A)
Bilimsel bilgiler sabittir ve değişmezler. Bu nedenle bu bilgi kimin tarafından üretilmişse sonraki nesil onu olduğu gibi bize aktarır.
B)
Her bilimsel bilgi muhakkak doğrudur fakat bazı eksiklikler içerebilir. İnsanlar bu eksiklikleri zaman içinde tamamlarlar.
C)
Bilimsel bilgi zaman içinde değişikliğe uğrayabilmektedir. Bu değişiklikler ya eksiklikleri tamamlamak veya yanlış bilgiyi düzeltmekle olur.
D)
Öne sürülen bir bilgi şayet değiştirilirse, bu değişiklik derhal reddedilir ve ilk haline sadık kalınarak yeni bilgiden arındırılarak günümüze kadar ulaştırılır.

Soru 3

0
Orta Veysel Benek

Şekildeki kasa şifrelenmiştir. Şifrenin çözülebilmesi ve kasanın açılabilmesi için başlangıçta A-1, B-2, C-3, D-4 biçiminde kodlanan kilidin doğru biçimde eşleştirilmesi gerekmektedir. 

Sadece tek hakkınızın olduğu bu şifreyi çözmek için gereken kombinasyonu bulmak için ise aşağıdaki eşleştirmeyi doğru yapmalısınız.

A. Bir atomun kimliğini belirleyen taneciktir ve çekirdekte bulunmaktadır. 1. J. J. Thomson
B. Atomun parçalanabileceğini ilk defa ifade eden bilim insanı 2. Teori
C. Atomu üzümlü kek modeline benzeten ve böylece atomun daha küçük parçacıklardan meydana geldiğini söyleyen batılı bilim insanı 3. Proton
D. Bir problem hakkında öne sürülen geçici çözümlerdir.   4. Cabir bin Hayyan

 

Bu durumda eşleştirme yapıldığında elde edilecek kombinasyon seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)
A-3, B-1, C-4, D-2
B)
A-2, B-3, C-4, D-1
C)
A-4, B-1, C-2, D-3
D)
A-3, B-4, C-1, D-2

Soru 4

0
Orta Veysel Benek

Öğretmen, öğrencilerinden beş adet molekül modeli çizmelerini istemiş ve her doğru çizime 20 puan vereceğini söylemiştir.

Ayşe şekilde verilen çizimini öğretmenine gösterip notunu aldığına göre, Ayşe kardeşimizin aldığı not seçeneklerden hangisidir?

A)
100
B)
80
C)
60
D)
40

Soru 5

1
Orta Veysel Benek

Öğretmen: 

  • "Çocuklar, atomlar da kendinden daha küçük parçacıklardan meydana gelmiştir." diye bir açıklama yaptıktan sonra sözlerine şöyle devam eder:
  •  "Bana bu parçacıkları bir atom modeli üzerinde gösterebilir misiniz?

Malik, öğretmeninin sorusunun ardından şekildeki modeli çizerek öğretmenine verir.

Malik kardeşimizin çizdiği atom modeli hakkında yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? 

A)
Malik kardeşimiz atom modelini düzeltmek istiyorsa, proton ve nötronun yerlerini ve yük değerlerini değiştirmelidir
B)
Malik kardeşimiz parçacıkların yüklerini doğru biliyor fakat, proton ile elektronun yerlerini ve boyutlarını yanlış çizmiştir
C)
Malik kardeşimiz hem atom altı parçacıkların adını hem de yerlerini ve yüklerini doğru çizmiştir
D)
Malik kardeşimiz nötronun yerini yanlış biliyor fakat elektron ve protonun yerlerini ve yüklerini doğru biliyor
00:00