3 Mart 2021

Maddenin Tanecikli Yapısı

33 Görüntüleme 7 Soru 7 dakika
Doğru ifadeler için D, yanlış ifadeler için Y seçeneğini soru işaretli bölge içine sürükleyiniz!
1

?

Cabir bin Hayyan, atomun parçalanabileceğini ifade eden ilk bilim adamıdır
1

?

Atomların bir araya gelip, kendi özelliklerini kaybederek oluşturdukları yapıya molekül denir
1

?

Elektronlar negatif yüklü parçacıklardır
1

?

Dalton atom modeline göre atom daha küçük parçacıklardan meydana gelen bir yapıdır
1

?

Ali, bir atomun kimliğini belirmek istiyorsa nötron sayısına bakması gerekir
1

?

Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciği proton olarak adlandırırız
1

?

Elektronları keşfederek, atomu üzümlü kek modeline benzeten bilim adamı Dalton'dur