Timin
Adenin
karakterleri
Şeker ile Fosfatın
Gen
Fosfat
Şeker
Guanin ile Şekerin
Kromozom
Nükleotit
Fosfat ile Guaninin

DNAnın Yapısı

1
DNA 'ten meydana gelmiştir
2
Gen, Nükleotit, Kromozom moleküllerinin küçükten büyüğe doğru sıralanması , , şeklindedir.
3
Adenin nükleotidin yapısında bazı bulunur
4
Genler canlıya ait kodlar
5
Timin nükleotid sırasıyla , ve bazı'nın bir araya gelmesiyle oluşur
6
Genler 'ten daha büyüktür
7
DNA zincirindeki bir nükleotidi Şeker-Fosfat-Guanin şeklinde sıralayan Mahmut; yerini yanlış yazmıştır