Artar
Farklı
Aynı
Sitoplazma
Azalır
Adenin

DNAnın Kendini Eşlemesi

1
DNA kopyalanması sırasında gerekli nükleotit dan getirilir.
2
DNA kopyalanması sırasında sitoplazmadaki nükleotit sayısı ken, çekirdekteki nükleotit sayısı
3
DNA kendini eşledikten sonra her hücrede kalıtsal özelliğe DNA bulunur
4
DNA kendini eşlerken Timin nükleotitin karşısına nükleotit yerleştirilir