Melez döl
Fenotip
Saf döl
Baskın
Gen
Çekinik

Kalıtım 1 - Temel Kavramlar

1
Sadece baskın yada sadece çekinik genlerden meydana gelen genotiplere adı verilir
2
Genlerin bireyin dış görünüşündeki etkisine denir
3
genler baskın gen olmadığı zaman özelliklerini ortaya çıkarırlar.
4
Her zaman özelliklerinini ortaya çıkaran genlere gen adı verilir
5
Karakterlerimiz tarafından kodlanır
6
Aa şeklinde gösterilen bir gen olarak adlandırılır