Dik
Yüzey alanı
Fazla
Doğru
Alt
Ağırlık
Ters

Katılarda Basınç

1
Birim yüzeye etki eden kuvvete basınç denir
2
Parmağınız ile bastırdığınız raptiyenin sivri ucunda basınç olmasının nedeni nın küçük olmasıdır
3
Katılar sadece yüzeye basınç uygular.
4
Katılarda arttıkça basınç ta artar
5
Katılarda basınç ağırlık ile , yüzey alanı ile orantılıdır.