canlılar
ürün
Biyoteknoloji
genler
Genetik Mühendisi
Genetik Mühendisliği
Genetik Mühendisliğinin

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji

1
Biyoteknoloji üzerinde çalışma yapar
2
Biyoteknoloji bulduğu yöntemleri kullanarak elde eder
3
Genetik Mühendisliği alanında uzmanlaşmış kişiye denir
4
Bakteriden insülin elde edilmesi bilim dalını, bakterinin genlerinin nasıl değiştirileceğini araştırmak ve bulmak bilim dalını ilgilendirir.
5
Genetik Mühendisleri genetik hastalıkların tedavi yöntemlerini araştırıp bulmak için üzerinde araştırma yapar