kaybederler
kütle
atom sayısı
girenler
ürünler
44 g
kimyasal tepkime
farklıdır

Kimyasal Tepkimeler

1
12 g Karbon, 32 g Oksijenle birleşirse karbondioksit oluşur
2
Suyun özellikleri, kendisini oluşturan hidrojen ve oksijenden
3
Elementlerin kendi özellikleri kaybederek yeni maddeler oluşturma sürecine adı verilir
4
Elementler bağ oluştururken kendi özelliklerini
5
Bir kimyasal tepkime soldan sağa doğru işliyorsa sol taraf , sağ taraf olur.
6
Kimyasal tepkimelerde ve korunur