Yükselir
Yükselmez
0
100

Maddenin Isı ile Etkileşimi - Maddenin Halleri

1
Hal değiştirme sırasında maddenin sıcaklığı
2
Saf su 0C'de donar, 0C'de kaynar