5. Sınıf Fen Bilimleri - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
Işığın Yayılması

Işığın Yayılması

Düşünelim! Duvarın arkasındaki ışığı neden göremeyiz?


Işığın Yayılması

Işığın Yayılması

Düşünelim! Duvarın arkasındaki ışığı neden göremeyiz?

 Isı Maddeleri Etkiler

Isı Maddeleri Etkiler

Büzülme ve Genleşme ne demektir?

 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Su 100 derecede kaynar. Peki yağda 100 derecede mi kaynar?

 Maddenin Hal Değişimi

Maddenin Hal Değişimi

Hâl değiştirme ne demektir?

Kuvvetin Ölçülmesi

Kuvvetin Ölçülmesi

Kuvveti ölçmek mümkün müdür?

Alt Kategoriler

5. Sınıf - Güneş, Dünya ve Ay / Dünya ve Evren
Bu ünitede öğrencilerin; Güneş ve Ay'ın temel özelliklerini, şekillerini, boyutlarını ve yapılarını tanıyıp kavra- maları; Güneş'in dönme hareketini kavramaları; Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini kavramaları; Dünya ve Ay arasında hareket ilişkisine bağlı olarak Ay'ın evrelerinin meydana geldiğini açıklamaları; Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini kavramları; Dünya'da görülen yıkıcı doğa olayları hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.

5. Sınıf - Canlılar Dünyası / Canlılar ve Yaşam
Bu ünitede öğrencilerin; canlıları, benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırması, mikroskobu, mikroskobik canlıları, mantarları, bitkileri, hayvanları tanımasına yönelik bilgi ve beceriler kazanması amaçlanmaktadır.

5. Sınıf - Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme - Fiziksel Olaylar
Bu ünitede öğrencilerin; doğada var olan çeşitli kuvvetleri tanıyarak kuvvetin büyüklüğünün dinamometre ile nasıl ölçüldüğünü keşfetmeleri; farklı yüzey / ortamlarda sürtünme kuvvetinin harekete olan etkisini gözlemlemeleri ve sürtünme kuvvetinin günlük yaşantımızdaki yeri ve öneminden haberdar olmaları; ayrıca sürtünme kuvvetinin arttırılması ve azaltılmasına yönelik öğrendiği bilgilerden sonra, kendi fikirlerini ileri sürebilme becerileri ortaya koymaları, böylece yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

5. Sınıf - Madde ve Değişim - Madde ve Doğası
Bu ünitede öğrencilerin; maddenin hâl değiştirmesi sürecinde oluşan erime, donma, kaynama, yoğunlaşma (yoğuşma), buharlaşma, süblimleşme ve kırağılaşma olaylarını ısı alınıp verilmesi temelinde açıklamaları ve erime, donma ve kaynama noktalarını kullanarak saf maddeleri ayırt etmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin, ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki temel farkları kavrayarak ısınma ve soğuma esnasında maddelerde meydana gelen genleşme ve büzülme olaylarını açıklamaları amaçlanmaktadır.

5. Sınıf - Işığın Yayılması ve Fiziksel Olaylar
Bu ünitede öğrencilerin; ışığın farklı ortamlarda nasıl yayıldığını keşfetmeleri, ışığın doğrusal bir yol ile yayıldığını kavramaları ve bu durumu basit ışın çizimleriyle göstermeleri, ışığın yansıma şekillerini kavramaları, maddeleri ışık geçirgenliğine göre sınıflandırma becerisi göstermeleri, tam gölgenin nasıl oluştuğunu tahmin etmeleri ve cisimlerin tam gölge boylarını etkileyen faktörleri keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

Ünite Değerlendirme Testleri