8. Sınıf - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
Türkiyede Kimya Endüstrisi

Türkiyede Kimya Endüstrisi

Madem geldin Dünya'ya, otur çalış Kimya'ya!


Türkiyede Kimya Endüstrisi

Türkiyede Kimya Endüstrisi

Madem geldin Dünya'ya, otur çalış Kimya'ya!

 Maddenin Isı ile Etkileşimi - Maddenin Halleri

Maddenin Isı ile Etkileşimi - Maddenin Halleri

Maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç halde bulunabilir

 Maddenin Isı ile Etkileşimi

Maddenin Isı ile Etkileşimi

Isı ile Öz ısı arasında ne fark vardır?

Asitler ve Bazlar

Asitler ve Bazlar

Biliyor musunuz? Asit, Fransızca bir kelimedir ve Ekşi anlamına gelmektedir.

Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler

Periyodik tabloda 118 civarında element olmasına rağmen kainatta çok daha fazla çeşit madde olması nasıl mümkün olmaktadır?

Alt Kategoriler

8. Sınıf Fen Bilimleri
8. sınıf fen bilimleri dersine ait konuların yer aldığı kategoridir

8. Sınıf Mevsimler ve İklim
Bu ünitede öğrencilerin; mevsimlerin oluşumunda Dünya'nın hareketlerinin, konumunun ve birim yüzeye düşen ışığın etkisini kavramaları; iklimlerin oluşumu ve hava olayları hakkında bilgi edinmeleri; iklim bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları; küresel iklim değişiklikleri ve etkileri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.

8. Sınıf - DNA ve Genetik Kod Canlılar ve Yaşam
Bu ünitede öğrencilerin; DNA ve genetik kod ile ilişkili kavramları açıklamaları ve aralarındaki ilişkileri keşfetmeleri, kalıtım, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, seçilim, varyasyon, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının farkında olmaları ve olumlu/olumsuz etkilerini tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

8. Sınıf - Basınç ve Fiziksel Olaylar
Bu ünitede öğrencilerin; katı, sıvı ve gaz basınçlarını ve bu basınçları etkileyen faktörler hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları, aynı zamanda basıncın günlük hayattaki uygulamalarını fark etmeleri amaçlanmaktadır.

8. Sınıf - Madde ve Endüstri Madde ve Doğası
Bu ünitede öğrencilerin; elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırıldığını bilmeleri, maddede meydana gelen değişimleri, fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırmaları; asit-baz kavramları ve asit yağmurlarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Ünite Değerlendirme Testleri