8. Sınıf Fen Bilimleri - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
Basit Makineler - Çıkrık

Basit Makineler - Çıkrık

Biliyor musunuz? Çıkrık, tekerlek anlamına gelmektedir.


Basit Makineler - Çıkrık

Basit Makineler - Çıkrık

Biliyor musunuz? Çıkrık, tekerlek anlamına gelmektedir.

Basit Makineler - Eğik Düzlem

Basit Makineler - Eğik Düzlem

Düşünelim: Neden yokuşu doğrudan çıkmak yerine, kıvrımlı yolları kullanarak çıkarız?

Basit Makineler - Kaldıraçlar

Basit Makineler - Kaldıraçlar

Bana yeterince uzun bir kaldıraç ve sağlam bir destek noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım. Arşimet

Basit Makineler - Makaralar

Basit Makineler - Makaralar

Makara: Bir eksen etrafında serbestçe dönebilen disk şeklindeki yapılardır. İddia ediyorum en sevdiğiniz basit makine makaralar olacaktır :)

Basit Makineler - Basit Makinelerin Kullanım Alanları

Basit Makineler - Basit Makinelerin Kullanım Alanları

Basit makineler neden "Basit Makineler" şeklinde isimlendirilmiştir?

Alt Kategoriler

8. Sınıf Mevsimler ve İklim
Bu ünitede öğrencilerin; mevsimlerin oluşumunda Dünya'nın hareketlerinin, konumunun ve birim yüzeye düşen ışığın etkisini kavramaları; iklimlerin oluşumu ve hava olayları hakkında bilgi edinmeleri; iklim bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları; küresel iklim değişiklikleri ve etkileri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.

8. Sınıf - DNA ve Genetik Kod Canlılar ve Yaşam
Bu ünitede öğrencilerin; DNA ve genetik kod ile ilişkili kavramları açıklamaları ve aralarındaki ilişkileri keşfetmeleri, kalıtım, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, seçilim, varyasyon, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının farkında olmaları ve olumlu/olumsuz etkilerini tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

8. Sınıf - Basınç ve Fiziksel Olaylar
Bu ünitede öğrencilerin; katı, sıvı ve gaz basınçlarını ve bu basınçları etkileyen faktörler hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları, aynı zamanda basıncın günlük hayattaki uygulamalarını fark etmeleri amaçlanmaktadır.

8. Sınıf - Madde ve Endüstri Madde ve Doğası
Bu ünitede öğrencilerin; elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırıldığını bilmeleri, maddede meydana gelen değişimleri, fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırmaları; asit-baz kavramları ve asit yağmurlarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

8. Sınıf - Basit Makineler ve Fiziksel Olaylar
Bu ünitede öğrencilerin günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları basit makine çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları kazandıkları bilgi ve becerileri ortaya koyarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak özgün basit makine düzenekleri tasarlamaları böylece yapıcı ve yenilikçi düşünme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Ünite Değerlendirme Testleri