Soru 1

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
179

Şekilde hareketli ve sabit makara, bu makaralara bağlı P1 ile P2 yükleri, bu yükleri dengede tutmak için F1 ve F2 kuvetleri verilmiştir.

Bu makaralar hakkında aşağıda söylenen ifadelerden hangisi yanlıştır?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
P1 ve P2 kuvvetleri iki katına çıkarıldığında, F1 ve F2 kuvvetleri de iki katına çıkar
P1 = P2 ise F2 > F1 olur
Uygulanan kuvvetlerin eşit olması isteniyorsa P2 yükünün ağırlığını P1 yükünün ağırlığının iki katı yapılmalıdır
Sabit makarada kuvvet kazancı yoktur fakat hareketli makarada kuvvet kazancı iki kattır

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi
180

Hüreyre'nin kurduğu makara sisteminde P yükü F kuvveti ile dengede kalmaktadır.

Hüreyre kardeşimizin makara sistemi hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur?

(Makaraların ağırlığını dikkate almayın)Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
B makarasının taşıdığı yük 2P ağırlığındadır
Sisteme A makarasıyla aynı türden yeni bir makara eklenirse kuvvet kazancı artacaktır
Sistem üç adet hareketli makaradan meydana gelmiştir
Bu sistemde kuvvetten kazanç 4 kattır