8. Sınıf - Besin Zinciri ve Enerji Akışı - Test Soruları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
İlgili içerik: 8. Sınıf - Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Görüntüleme sayısı : 59


Soru 1

Sadece verilen besin ağına bakarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?

Veysel Benek

Kurbağanın beslendiği tüm canlılar, aynı zamanda yılanın da besin kaynağıdır
Şahin, baykuşun beslendiği tüm canlılar ile beslenebilir
Çekirgenin besini olduğu canlılar ile, sineğin besini olduğu canlılar ortaktır
Bu besin ağından, Ot - Çekirge - Sinek - Kertenkele şeklinde bir besin zinciri elde edilebilir

Soru 2

  Evet Hayır
Kendi besinini üretiyor mu?   X
Çok hücreli bir canlı  mı? X  
Ayrıştırıcılar grubunda mıdır? X  

Yukarıda bazı özellikleri verilen canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Veysel Benek

Şapkalı mantarlar
Papatya
Paramesyum
Fil

Soru 3

Şekilde verilen besin zincirinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez?

Veysel Benek

Karahindiba
Helikopter böceği
Papatya
Karanfil

Soru 4

Şekildeki K, L, M ve S canlıları arasındaki beslenme ilişkileri gösterilmiştir. Bu canlılar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

Veysel Benek

S canlısı tüm canlılar ile beslendiği için hepçiller grubunda yer alır
L canlısı güneş ışığını kimyasal enerjiye çevirir
L canlısında meydana gelen azalma, K canlısının da azalmasına neden olur
M canlısına örnek olarak Ceylan verilebilir

Soru 5

Karıncayiyen olarak bilinen bir canlı türü, günde yaklaşık 30bin karınca yiyebilir. Uzun burun yapısı ve yapışkan dilleri sayesinde yakaladıkları termitleri midelerinde salgılanan özel sıvılar ile kolayca sindiriler. Karıncayiyenlerin beslendiği bir termit türü parçaladıkları bitki yapraklarını yuvalarına taşıyarak, yuvalarında yetiştirdikleri özel mantarlarla beslenirler. Milyarlarca termitin hergün durmadan taşıdığı tonlarca bitki yaprakları, bu mantarları yetiştirmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Paragraf hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Veysel Benek

Karıncayiyenlerin sayısının artması termitlerin ürettiği mantarların sayısının artması neden olacaktır
Hem termitlerin hem de karıncayiyenlerin sayısının azalması, üretilen mantar sayısının ve otçulların sayısının artmasına neden olur
Karıncayiyenlerin sayısının artması termitlerin sayısının azalmasına neden olur. Böylece bitki sayısı artarak diğer otçulların sayısı da artabilir
Termit sayısında meydana gelen azalma hem karıncayiyenlerin hem de diğer canlıların sayısının artmasına neden olacaktır