Soru 1

zorluk derecesi
183

Şekilde verilen besin zincirinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Karahindiba
Helikopter böceği
Papatya
Karanfil

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi
184

Sadece verilen besin ağına bakarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Şahin, baykuşun beslendiği tüm canlılar ile beslenebilir
Bu besin ağından, Ot - Çekirge - Sinek - Kertenkele şeklinde bir besin zinciri elde edilebilir
Kurbağanın beslendiği tüm canlılar, aynı zamanda yılanın da besin kaynağıdır
Çekirgenin besini olduğu canlılar ile, sineğin besini olduğu canlılar ortaktır