Soru 1

zorluk derecesi
Aşağıdakilerden hangisi DNA için yanlış bir ifadedir?
DNA karakterlerimizi kodlar
DNA tek zincirlidir
DNA sarmal yapıdadır
DNA nükleotidlerden oluşur
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi
DNA, Nükleotid, Gen ve Kromozom sıralamasında en küçük yapı hangisidir?
Kromozom
DNA
Nükleotid
Gen
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi
Saç rengi, yüz şekli gibi karakterlerimizi kodlayan yapı hangisidir?
Nükleotid
Gen
Organik baz
Kromozom
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi
İrem arkadaşı Asya'dan DNA ile ilgili bazı bilgiler istemiştir. Asya bilgileri hazırlarken bir hata yapmıştır.
Aşağıda Asya'nın hazırladığı bilgilerden hangisi hatalıdır?
DNA karakterlerimizi kodlayan gen bölgelerinden oluşur
DNA kromozomlardan meydana gelmiş büyük bir moleküldür
DNA sarmal yapıda olup çift zincirlidir
DNA'nın en küçük birimi nükleotidlerdir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi

Zelal bir DNA modeli hazırlamaktadır. Bu model için

  • raptiye,
  • beş farklı renklerde kurdele,
  • beşgen şeklinde karton parçaları ve
  • büyük bir mukavva kullanacaklardır.


Kurdeleler; sarı, kırmızı, turuncu, beyaz ve mor renklerde seçilmiş ayrıca sarı ile mor, kırmızı ile beyaz karşılıklı gelecek biçimde dizilmiştir. Turuncu kurdele bu kurdelelerin etrafını saracaktır.

 

Bu model için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Kırmızı kurdele Guanin olursa Beyaz kurdele Adenin olur
Mor kurdele sayısı ile Beyaz kurdele sayısı her zaman eşittir
Beşgen karton parçaları deoksiriboz şekerini temsil eder
Raptiyeler Timin bazını, Beşgen kartonlar ise Adenin bazını temsil eder
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 6

zorluk derecesi zorluk derecesi
48
Zilan arkadaşı Şilan'dan bir DNA modeli çizmesini istemiştir. Şilan yukarıda verilen DNA modelini hazırlamıştır.

Bu DNA modeline bakıldığı zaman Şilan'ın DNA bilgisi için hangisi söylenebilir?
Şilan organik bazların çeşitleri hakkında yanlış bilgiye sahiptir
Şilan DNA hakkında yeterli bilgiye sahiptir
DNA'da nükleotidlerin dizilimi hakkında yanlış bilgiye sahiptir
Şilan DNA'nın zincirli yapısı hakkında yanlış bilgiye sahiptir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)