Soru 1

zorluk derecesi
Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın kendini eşlemesinin nedenleri arasında değildir?
Kendine benzer kalıtsal yapıda yeni hücre oluşturmak
Yeni üretilen hücreye aynı kalıtsal bilgiyi aktarmak
Farklı bilgiye sahip DNA oluşturmak
Vücudun büyümesi sırasında meydana gelen hücrelere kalıtsal bilgiyi aktarmak
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi
Bir zincirindeki baz dizilimi ATTGCCCTA şeklinde olan bir DNA'nın karşı zincirindeki baz dizilimi hangisi gibi olur?
TAACGGGAT
ATTCGGTAT
GATTGGGAT
TCCCATGAT
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
25
Yukarıda DNA'nın eşlenmesi sırasında meydana gelen bir hata gösterilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa bu hata düzeltilmiş olunur?
Guanin ve Sitozin nükletitlerinin yerleri değiştirilirse
Timin ve Adenin nükleotitleri karşılıklı getirilirse
DNA'daki bütün Guanin nükleotitlerinin yerine Sitozin nükletit yerleştirilirse
Adenin ve Guanin nükletitleri karşılıklı dizilirse
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi
1 - DNA eşlemesi hücre bölünmesinden önce olur
2 - Eşleme sırasında gerekli nükleotidler çekirdekten karşılanır
3 - DNA'nın eşlemesi tüm canlılarda aynı sürede biter


Yukarıda verilen ifadelerin doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazılırsa aşağıdakilerden hangisi gibi bir sonuç elde edilir?
D,Y,Y
D,Y,D
D,D,Y
Y,Y,Y
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)