Soru 1

zorluk derecesi
"........, genotipin canlının dış görünüşündeki yansımasıdır."
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Melez döl
Fenotip
Saf döl
Gen
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi
Genlerden ikisinin baskın ya da ikisinin çekinik olduğu gen yapısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Çaprazlama
Kalıtım
Saf döl
Melez döl
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi
Özelliklerini her zaman ortaya çıkaran genlerdir.
Yukarıda tanımı yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Melez döl
Baskın gen
Çekinik gen
Saf döl
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi
29
Kendisini sarışın olarak tanımlayan Vedat'ın saç genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi yazılabilir? (Sarışın saç geni çekinik bir gendir)
SS
Ss
sS
ss
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi
Devran, Mehmet, Kadir ve Yasin'in saç genotipleri sırasıyla SS, ss, Ss ve Ss şeklindedir.

Genotipleri verilen dört arkadaş fenotiplerine göre gruplandığında hangisi diğerlerinden farklı bir saç rengine sahip olur? (S = siyah saç geni, s = sarışın saç geni)
Yasin
Kadir
Mehmet
Devran
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)