Soru 1

zorluk derecesi
Aşağıdakilerden hangisi akraba evliliğinin sakıncalarından biri değildir?
Ölü doğum olasılığı fazladır
Akraba evliliğin hastalıklı genlerin karşılıklı gelme olasılığı yüksektir
Akraba evliliğinde sağlıklı bireylerin meydana gelme olasılığı daha yüksektir
Sakat bireyler meydana gelebilir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi
Akraba evliliği sonucu aşağıda verilen hastalıklardan hangisi görülebilir?
Grip
Hemofili
Zatürre
Egzama
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi
Kalıtsal hastalıkların tedavisinde teknolojik gelişmelere paralel olarak ilerleme kaydedilmektedir.
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda verilen hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır?
Ultrason cihazı kullanımı
Röntgen cihazı
Stetoskop cihazı
Genetik tarama yöntemi
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
108

Yukarıda numaralandırılmış hangi kişiler arasında meydana gelen evlilikte akraba evliliğine bağlı engelli çocuk meydana gelme olasılığı vardır?

1 ile 7
2 ile 5
1 ile 4
1 ile 6
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
109

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan yukarıdaki grafik, Türkiye'de bölgelere göre akraba evliliği yapanların oranını göstermektedir.

Grafiğe göre aşağıda verilen yorumlardan hangisi yapılabilir?

Akraba evliliği sonucunu ölü çocuk doğma oranı en fazla Güney Doğu Anadolu Bölgesinde görülmüştür
Akraba evliliğinden meydana gelen olumsuzlukların görülme olasılığının en fazla olduğu yer Orta ve Güney Anadolu Bölgeleridir
Ege Bölgesinde yapılan akraba evliliği oranı Türkiye ortalamalarının üzerindedir
Marmara Bölgesinde akraba evliliği sonucunda oluşan olumsuz durumlar için harcanan para Güney Doğu Anadolu Bölgesinde harcanan paradan daha azdır
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)