Soru 1

zorluk derecesi
Sıvılarda basınç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kabın şekli sıvı basıncında etkili değildir
Sıvılarda basınç sıvının türüne bağlı değildir
Derinlik arttıkça basınç ta artar
Yoğunluk ile sıvı basıncı doğru orantılıdır
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi
51
Bir balon yukarıda bulunan su dolu kaba daldırılıyor.

Balonun tamamı su içinde olduğuna göre hangi noktada balonun büyüklüğü en fazladır?
B
C
A
D
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
52
Hacer, 30 cm uzunluğa sahip bir su kabını tamamen su ile doldurmuş ve içine 50 kuruş metal para atmıştır. Ardından bu kabı dağda işaretlenmiş noktalara ayrı ayrı götürüyor ve paraya uygulanan sıvı basıncını ölçüyor.

Buna göre Hacer'in paraya uygulanan basınç için aşağıdakilerden hangisini söylemesi doğru olur?
A noktasında paraya uygulanan basınç en azdır
B ve C noktalarındaki basınç bir birine eşit D noktasındaki basınçtan daha büyüktür
Basınçların sıralaması A > B > C > D olur
Tüm noktalarda metal paraya uygulanan basınç aynı olur
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi
Havin, göl kıyısında tableti ile özçekim yaparken tabletini göle düşürmüştür. Tablet derinliklere indikçe ekranında ki çatlaklık artmaktadır.

Tabletin ekranındaki çatlağın artması aşağıda verilen ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?
Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir
Yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artar
Derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar
Sıvılar basıncı her noktaya eşit olarak iletir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi
54
Şekildeki kapta bir miktar su bulunmaktadır.

Bu kap ters çevrildiğinde kabın tabanına yapılan sıvı basıncı (S) ve katı basıncı (K) nasıl değişir?
S - Azalır, K - Artar
S - Azalır, K - Azalır
S - Artar, K - Artar
S - Artar, K - Azalır
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 6

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
55
Şekilde bir baraj ve barajdaki balıklar gösterilmiştir.

Bu resme göre aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
Barajın alt kısmında yaşayan balıklar yassıdır. Bunun nedeni alt kısımlarda balıklara uygulanan basıncın büyük olmasıdır
Baraj duvarının üst tarafına uygulanan basınç daha fazladır
Baraj duvarının alt kısmının kalın olması büyük basıncı dengelemek amacı taşımaktadır
Barajın üst tarafında sıvı basıncı az olduğu için balıklar daha şişkindir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)