Soru 1

zorluk derecesi
Elementlerin belirli özelliklerine göre sınıflandırıldığı tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Periyodik Tablo
Element Tablosu
Düzenli Tablo
Çarpım Tablosu
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi
Elementleri atom ağırlıklarına göre üçlü gruplar olarak sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmaya triadlar kuralı adı verilir.

Elementleri yukarıda açıklandığı şekilde dizerek bir tablo haline getiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
John Newlands
Alexander Beguyer
Dimitri Mendeleyev
Johann Döbereiner
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
62
Yukarıda örneği verildiği gibi ................., atom ağırlıklarına göre dizdiği tablosunda elementlerden üstte ve altta bulunan elementlerin atom ağırlıklarının ortalaması ortadaki elementin atom ağırlığını yada yakın bir sayıyı vermelidir

Yukarıda noktalı yere gelmesi gereken bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Aristotales
Glenn Seaborg
Henri Moseley
Johann Döbereiner
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi
Elementlerin gruplandırılmasının insanlara sağladığı kolaylıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Elementlerin yerlerinin bulunması oldukça zorlaşır
Elementler belirli özelliklerine göre sıralandığı için yeni bulunan elementin nereye geleceği kolaylıkla tahmin edilir
Elementlerin özelliklerine daha kolay ulaşmamızı sağlar
Düzenli bir görünüşe sahip olduğu için karışıklık meydana gelmez
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi
Elementleri ilk olarak atom numaralarına göre dizen ve günümüzdeki Periyodik Tabloyu meydana getiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Lothar Meyer
Henri Moseley
Johann Döbereiner
John Newlands
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)