Ayın Evreleri - Test Soruları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
İlgili içerik: Ayın Evreleri

Görüntüleme sayısı : 36


Soru 1

Samet, Ay'ın evrelerinin bir kısmını gösteren bir resim çizmiş ve evrelerden her birinin altına isimlerini de yazmıştır. Fakat yaptığı resimde bir hata yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Samet arkadaşımızın yaptığı hatadır?

Veysel Benek

Samet evreleri sıralarken Dolunay, Şişkin ay, Son dördün, Şişkin ay şeklinde sıralaması gerekirdi
Sağ baştaki Şişkin ay yerine Hilal gelmeliydi
Dolunay evresi yanlış resmedilmiştir. Dolunay evresi sağ yarısı aydınlık olan evredir
Samet isimleri doğru sıralamıştır fakat Son dördün evresinde İlk dördün evresini gösteren resmi kullanmıştır

Soru 2

Aşağıdaki seçeneklerde verielenlerden hangisi Ay'ın ana evrelerinden değildir?

Veysel Benek

Hilal
Dolunay
Son dördün
İlk dördün

Soru 3

Ay'ın ardışık iki ana evresi arasında ne kadarlık bir zaman farkı vardır?
Veysel Benek

15 gün
29 gün
Bir hafta
27 gün 8 saat

Soru 4

Yukarıda Ay'ın evrelerinden biri gösterilmiştir.

Verilen evre için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Veysel Benek

Şişkin ay evresidir
Ay'ın ana evrelerinden biridir
Bu evreden sonra ilk dördün evresi gelir
Dolunaydan sonra meydana gelen bir evredir

Soru 5

Ay'ı her zaman aynı şekilde göremeyiz. Gökyüzüne baktığımızda Ay, bir önceki hafta gördüğümüz gibi değildir. Ay'ın faklı bu görünümlerine Ay'ın evreleri adı verilir.

Ay'ın sürekli farklı şekilde görünmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Veysel Benek

Ay'ın çok ince bir atmosferi olduğu için Ay'ı farklı görürüz
Ay sürekli hareket halindedir bu nedenle aydınlık kısmı her zaman değişir. Bu nedenle Ay'ı farklı görürüz
Ay'ın, Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi etrafında dönme süresi eşit olduğu için Ay'ı farklı görürüz
Güneş kendi etrafında çok yavaş döndüğü için Ay'ı farklı görürüz