Soru 1

zorluk derecesi zorluk derecesi
92

Yukarıda Ay'ın evrelerinden biri gösterilmiştir.

Verilen evre için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Bu evreden sonra ilk dördün evresi gelir
Dolunaydan sonra meydana gelen bir evredir
Ay'ın ana evrelerinden biridir
Şişkin ay evresidir

Soru 2

zorluk derecesi

Aşağıdaki seçeneklerde verielenlerden hangisi Ay'ın ana evrelerinden değildir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Dolunay
Hilal
İlk dördün
Son dördün

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
94

Samet, Ay'ın evrelerinin bir kısmını gösteren bir resim çizmiş ve evrelerden her birinin altına isimlerini de yazmıştır. Fakat yaptığı resimde bir hata yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Samet arkadaşımızın yaptığı hatadır?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Samet evreleri sıralarken Dolunay, Şişkin ay, Son dördün, Şişkin ay şeklinde sıralaması gerekirdi
Sağ baştaki Şişkin ay yerine Hilal gelmeliydi
Dolunay evresi yanlış resmedilmiştir. Dolunay evresi sağ yarısı aydınlık olan evredir
Samet isimleri doğru sıralamıştır fakat Son dördün evresinde İlk dördün evresini gösteren resmi kullanmıştır

Soru 4

zorluk derecesi
Ay'ın ardışık iki ana evresi arasında ne kadarlık bir zaman farkı vardır?

Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
27 gün 8 saat
Bir hafta
29 gün
15 gün

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
96

Ay'ı her zaman aynı şekilde göremeyiz. Gökyüzüne baktığımızda Ay, bir önceki hafta gördüğümüz gibi değildir. Ay'ın faklı bu görünümlerine Ay'ın evreleri adı verilir.

Ay'ın sürekli farklı şekilde görünmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Ay sürekli hareket halindedir bu nedenle aydınlık kısmı her zaman değişir. Bu nedenle Ay'ı farklı görürüz
Ay'ın çok ince bir atmosferi olduğu için Ay'ı farklı görürüz
Ay'ın, Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi etrafında dönme süresi eşit olduğu için Ay'ı farklı görürüz
Güneş kendi etrafında çok yavaş döndüğü için Ay'ı farklı görürüz