Soru 1

zorluk derecesi zorluk derecesi
122

Yunus, yukarıda verilen şekilleri kullanarak bir DNA modeli tasarlamayı planlıyor.

Yunus kardeşimizin yapacağı bu DNA modeli için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
En fazla 100 adet DNA zinciri oluşturulabilir
Eflatun renk ile gösterilen Adenin ise Yeşil ile gösterilen Timin olur ve toplamda 110 adet Adenin - Timin nükleotit zinciri yapılabilir
Turuncu renkli yapı Guanin bazı ise, sarı renkli yapı Sitozin bazı olur. Toplamda 90 adet Guanin - Sitozin nükleotit zinciri yapılabilir
Tasarlanan bu DNA molekülünde en fazla 200 adet nükleotit bulunur

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi
Nükleotidler hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?

Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Organik bazların yapı birimlerini nükleotitler oluşturur
Yapısınında 6 çeşit baz bulunur
Bir DNA zincirindeki toplam Timin sayısı, toplam Guanin sayısına her zaman eşittir

Nükleotidler sırasıyla Fosfat - Şeker - Organik bazlardan oluşur

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
1- Kromozomlar kendini eşleyebilir mi? H
2- Kromozomdaki kalıtsal bilgiler türe özgü müdür? E
3- Aynı kromozom sayısına sahip başka canlılar var mıdır? E
4- Kromozom her zaman çekirdekte mi bulunur? E
5- DNA kromozomları mı oluşturur? H

Yukarıda kromozomlarla ilgili bazı sorular ve bu sorulara verilen cevaplar yer almaktadır.

Rabia, Evet (E) veya Hayır (H) şeklinde cevapladığı sorulardan hangisinde ya da hangilerinde hata yapmıştır?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
1, 4 ve 5
1 ve 2
Yalnız 3
3, 4 ve 5

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi

Fatih öğretmen Meryem arkadaşımızdan Fen Bilimleri defterini alıp adaptasyon ile ilgili kısmı okuduktan sonra okuduğu paragraf hakkındaki düşüncelerini paragrafın altına ekleyerek defteri Meryem arkadaşımıza iade ediyor.

 Meryem, adaptasyon hakkında şunları yazmıştır:

Adaptasyon, canlıların bulunduğu yere uyum sağlamaları olarak tanımlanır. Örneğin tek yumurta ikizi iki kardeşten spor yapanın daha uzun boylu olması bir adaptasyondur çünkü kardeşlerden biri bulunduğu ortama uyum sağlamıştır.

 

Bu bilgileri okuyan Fatih öğretmen deftere aşağıdakilerden hangisini yazmış olabilir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Kızım adaptasyonun tanımını doğru yapmışsın ama verdiğin örnek adaptasyon değil, modifikasyon örneğidir
Daha çok çalışmalısın kızım yaptığın tanım ve verdiğin örnek hatalıdır
Kızcağızım verdiğin örnek adaptasyon örneğidir fakat tanımı yanlış yapmışsın verdiğin tanım doğal seçilime aittir
Aferin kızım konuyu çok iyi anlamışsın

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi

GDO’ların (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) insan sağlığı üzerine etkileri konusunda yapılan araştırmalar sonucunda
antibiyotiklere karşı direnç, allerjinite ve toksisite gibi etkiler tespit edilmiştir. Ancak GD
ürünlerin sağlık üzerinde, özellikle uzun dönemde yapabilecek etkiler üzerinde henüz
tam bir bilgi bulunmuyor (Atsan T. ve Kaya T. E. 2015).

 

Yukarıda bilimsel araştırmadan bir kısım gösterilmiştir. Bu araştırmaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisini söylemek doğru olmaz?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
GDO'lu ürünlerin etkileri tam olarak belirlendiği için kullanmak sıkıntı oluşturmayacaktır
Genetiği değiştirilmiş organizmaların henüz tahmin edilemeyen etkileri olabilmektedir
Yapılan araştırmalar, GDO'lu ürünlerin kullanılmasının güvenli olmadığını göstermektedir
GDO'lu ürünlerin tüketimi, antibiyotiklere karşı direnci arttırabileceği için hastalıkların iyileştirilmesini zorlaştırabilir

Soru 6

zorluk derecesi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) bilim insanlarından, enerjide devrim. YTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bestamin Özkaya ile ekibi, bakteriden üretilen elektrikle led lambayı yakmayı başardı (Haber).

 

Yukarıdaki haberde sözü edilen durum aşağıdaki bilim dallarından hangisinin ilgi alnına girmektedir?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Biyoloji
Biyokimya
Biyoteknoloji
Genetik Mühendisliği

Soru 7

zorluk derecesi

Aylin, bir gül yetiştiricisidir ve yetiştirdiği gülleri tüm dünyaya pazarlamaktadır. Aylin, dünyaca beğenilen gülleri yetiştirme sırrını şu şekilde anlatır.

Ben ilk olarak gülleri sınıflandırmakla bu işe girdim. Ardından bazı güllerin çok daha büyük göründüklerine , bazılarının da çok daha parlak renklere sahip olduklarına ve bazı güllerin ise neredeyse diğer tüm güllerden daha hoş koktuklarına şahit oldum. 

Bende büyük görünen, daha parlak renklere sahip olan ve daha hoş kokan gülleri kendi aralarında tozlaştırarak hem büyük görünen hemde güzel kokulu ve parlak renkli bir gül oluşturdum işte sırrım bu.

Aylin kardeşimizin kullandığı bu yöntem aşağıdaki isimlerden hangisi ile adlandırılır?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Çaprazlama yöntemi
Gen aktarımı
Yapay seçilim
Gen taraması

Soru 8

zorluk derecesi zorluk derecesi
129

Yukarıda bir bakteriye insanlara ait büyüme hormonu geninin aktarılmasını gösteren şema yer almaktadır.

Bu şemaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmak doğru olmaz?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
Sonuçta elde edilen bakteri, başlangıçtaki bakteriden farklı özellik taşımaktadır
Bu bakteriden elde edilen ürün Genetik Mühendisleri tarafından üretilmiştir
Bu yönteme Gen Aktarımı adı verilir ve bir çok alanda kullanılır
Aktarılan gen sayesinde insanlarda büyüme sorunu tedavi edilebilir

Soru 9

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
Bitki Türü Yetişebildiği Sıcaklık Haftalık su ihtiyacı
A Bitkisi 150C - 300C 7020 ml
B Bitkisi 200C - 400C 2200 ml
C Bitkisi 400C - 550C 3200 ml
D Bitkisi 00C - 200C  900 ml

Yukarıda dört adet bitki ve bu bitkilerin özellikleri verilmiştir. Cihat, yaşadığı bölgenin iklim özelliklerini araştırarak bu bölgede yaşamaya en uygun bitki türünü seçecektir. Cihat arkadaşımızın yaşadığı bölgenin iklim özellikleri aşağıdaki gibidir.


Sıcaklık (en az - en fazla) -10 0C - 35  0C
Haftalık yağış ortalaması 6000 ml

Cihat, bu dört bitkiyi yaşadığı bölgeye ektikten sonra bitkilerin büyüme durumlarını gözlemler. Gözlemlerinin sonuçlarını ve bu sonuçların nedenlerini bir tabloya kaydeder.

Cihat kadeşimizin tabloya yazdığı sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz?Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)
A bitkisi bölgeye tam adaptasyon gösterememiştir çünkü sıcaklık aralığı bölgenin sıcaklığına uygun olmasına rağmen su ihtiyacı bu bölgeden karşılanamayacak kadar fazladır
B ve D bitkileri bölgeye iyi adaptasyon gösterdikleri için büyüme miktarları fazla olmuştur çünkü hem yetişebildiği sıcaklık aralığı hem de haftalık su ihtiyacı bölgeye uyumludur
En fazla büyüme kaydeden bitkiler A ve C bitkileridir çünkü bu bitkilerin yetişebildiği sıcaklık aralığı ile haftalık su ihtiyacı bu bölgenin iklim özelliklerine uygundur
Bölgenin sıcaklık aralığı daha fazla olsaydı bu bitkilerden üç tanesi burada yetiştirilmek amacıyla kullanılabilirdi