Soru 1

zorluk derecesi

İlk sıcaklıkları eşit fakat miktarları farklı iki madde ısıtılıyor.

Bu maddeler hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? 

Verilen ısı miktarı farklı ise madde miktarı az olan maddenin son sıcaklığı her zaman daha büyüktür
Verilen ısı miktarı eşit ise madde miktarı fazla olan daha az ısınır
Miktarları farklı olan bu maddelerin son sıcaklıklarını eşit yapmak için miktarı az olana daha fazla ısı vermek gerekir
Eşit sürede ısıtılan bu maddelerin son sıcaklıkları kesinlikle farklıdır
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi

Amacı madde miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi görmek olan Ferit, işlem basamaklarını şu şekilde sıralıyor:

  1. Son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkararak verilen sürede meydana gelen sıcaklık değişimini not alıyor.
  2. Her iki kabı eşit miktarda güneş ışığı alan bir yere bırakarak ilk sıcaklıklarını not alıyor
  3. 20 dakika sonra kapların son sıcaklıklarını tekrar ölçüyor
  4. Zaman kontrolü için süre ölçer kullanıyor ve bitiş zamanını 20 dakika olarak ayarlıyor.
  5. İki adet kap alıp birincisini yarısına kadar, ikincisini ise tamamına kadar su ile dolduruyor

Yukarıda karışık olarak verilen işlem basamağının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibidir?

1-2-3-4-5
5-2-4-3-1
5-4-3-2-1
2-3-5-1-4
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi
136

Yukarıda ilk sıcaklıkları ve miktarları aynı sıvılar 10 dakika boyunca ısıtılıyor.

İki adet ispirto ocağı kullanılarak ısıtılan sıvının son sıcaklığı 65 0C olduğuna göre diğer sıvının sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

70 0C
80 0C
58 0C
65 0C
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi
137

Gülbeyaz madde miktarı ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi incelemek için yukarıda verilenlerden hangilerini seçmelidir?

1-3-5-7
2-4-6-8
3-4-5-7
1-2-5-8
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi
138

Viyan, "Isıtma miktarı ile sıcaklık artışı" arasındaki ilişkiyi inclemek için yukarıda verilenlerden hangilerini kullanmalıdır?

2-3-5-6
3-4-5-7
1-2-6-8
2-4-5-8
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 6

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
Maddenin adı Öz ısı değeri (j/g.0C)
Su 4,18
Cıva 0,033
Alkol 2,54
Yağ 1,96

Yukarıda bazı maddelerin öz ısı değerleri verilmiştir. Bu maddeler eşit koşullarda ve eşit miktarlarda 15 dakika boyunca ısıtılırsa son sıcaklıkları arasındaki ilişki hangisi gibi olur?

Su > Cıva > Yağ > Alkol
Yağ > Alkol > Su > Cıva
Cıva > Yağ > Alkol > Su
Su > Alkol > Yağ > Cıva
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 7

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
140

Mehmet Nuri, eşit miktarlarda aldığı yağ ve suyu eşit koşullarda 5 dakika boyunca ısıtıyor. 5 dakika sonra suyun son sıcaklığı 20 0C, yağın ise 72 0C olarak ölçülüyor.

Bu etkiliğe göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

Mehmet, suyun ısıtıcı sayısını arttırırsa suyun son sıcaklığı daha büyük olacağı için suyun öz ısı değeri yağdan küçük olacaktır

Mehmet'in yaptığı bu etkinliğe göre yağın öz ısısı, suyun öz ısı değerinden büyüktür

Mehmet, bu iki sıvıyı farklı sürelerde ısıtırsa her durumda yağın son sıcaklığı daha yüksek olur

 

Mehmet, bu iki sıvının son sıcaklığını eşit yapmak isterse yağın kütlesini arttırmalı, suyun kütlesini azaltmalıdır

Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 8

zorluk derecesi
Öz ısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
2 g suyun öz ısı değeri 100 g suyun öz ısı değerinden azdır
Öz ısı değeri küçük olan maddelerin sıcaklık değişimi daha fazla olur
Öz ısı maddeler için ayırt edici özelliktir
İki saf maddenin öz ısı değerleri farklı ise bu maddeler kesinlikle aynı değildir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)