Maddenin Isı ile Etkileşimi - Test Soruları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi

Maddenin Isı ile Etkileşimi

İlgili içerik: Maddenin Isı ile Etkileşimi

Görüntüleme sayısı : 85


Soru 1

Viyan, "Isıtma miktarı ile sıcaklık artışı" arasındaki ilişkiyi inclemek için yukarıda verilenlerden hangilerini kullanmalıdır?

Veysel Benek

2-3-5-6
2-4-5-8
3-4-5-7
1-2-6-8

Soru 2

Öz ısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Veysel Benek

Öz ısı maddeler için ayırt edici özelliktir
İki saf maddenin öz ısı değerleri farklı ise bu maddeler kesinlikle aynı değildir
Öz ısı değeri küçük olan maddelerin sıcaklık değişimi daha fazla olur
2 g suyun öz ısı değeri 100 g suyun öz ısı değerinden azdır

Soru 3

Mehmet Nuri, eşit miktarlarda aldığı yağ ve suyu eşit koşullarda 5 dakika boyunca ısıtıyor. 5 dakika sonra suyun son sıcaklığı 20 0C, yağın ise 72 0C olarak ölçülüyor.

Bu etkiliğe göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

Veysel Benek

Mehmet, suyun ısıtıcı sayısını arttırırsa suyun son sıcaklığı daha büyük olacağı için suyun öz ısı değeri yağdan küçük olacaktır

Mehmet'in yaptığı bu etkinliğe göre yağın öz ısısı, suyun öz ısı değerinden büyüktür

Mehmet, bu iki sıvıyı farklı sürelerde ısıtırsa her durumda yağın son sıcaklığı daha yüksek olur

 

Mehmet, bu iki sıvının son sıcaklığını eşit yapmak isterse yağın kütlesini arttırmalı, suyun kütlesini azaltmalıdır

Soru 4

Gülbeyaz madde miktarı ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi incelemek için yukarıda verilenlerden hangilerini seçmelidir?

Veysel Benek

1-3-5-7
2-4-6-8
3-4-5-7
1-2-5-8

Soru 5

Yukarıda ilk sıcaklıkları ve miktarları aynı sıvılar 10 dakika boyunca ısıtılıyor.

İki adet ispirto ocağı kullanılarak ısıtılan sıvının son sıcaklığı 65 0C olduğuna göre diğer sıvının sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Veysel Benek

58 0C
70 0C
65 0C
80 0C

Soru 6

Maddenin adı Öz ısı değeri (j/g.0C)
Su 4,18
Cıva 0,033
Alkol 2,54
Yağ 1,96

Yukarıda bazı maddelerin öz ısı değerleri verilmiştir. Bu maddeler eşit koşullarda ve eşit miktarlarda 15 dakika boyunca ısıtılırsa son sıcaklıkları arasındaki ilişki hangisi gibi olur?

Veysel Benek

Su > Alkol > Yağ > Cıva
Cıva > Yağ > Alkol > Su
Su > Cıva > Yağ > Alkol
Yağ > Alkol > Su > Cıva

Soru 7

İlk sıcaklıkları eşit fakat miktarları farklı iki madde ısıtılıyor.

Bu maddeler hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? 

Veysel Benek

Verilen ısı miktarı eşit ise madde miktarı fazla olan daha az ısınır
Verilen ısı miktarı farklı ise madde miktarı az olan maddenin son sıcaklığı her zaman daha büyüktür
Miktarları farklı olan bu maddelerin son sıcaklıklarını eşit yapmak için miktarı az olana daha fazla ısı vermek gerekir
Eşit sürede ısıtılan bu maddelerin son sıcaklıkları kesinlikle farklıdır

Soru 8

Amacı madde miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi görmek olan Ferit, işlem basamaklarını şu şekilde sıralıyor:

  1. Son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkararak verilen sürede meydana gelen sıcaklık değişimini not alıyor.
  2. Her iki kabı eşit miktarda güneş ışığı alan bir yere bırakarak ilk sıcaklıklarını not alıyor
  3. 20 dakika sonra kapların son sıcaklıklarını tekrar ölçüyor
  4. Zaman kontrolü için süre ölçer kullanıyor ve bitiş zamanını 20 dakika olarak ayarlıyor.
  5. İki adet kap alıp birincisini yarısına kadar, ikincisini ise tamamına kadar su ile dolduruyor

Yukarıda karışık olarak verilen işlem basamağının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibidir?

Veysel Benek

5-2-4-3-1
1-2-3-4-5
2-3-5-1-4
5-4-3-2-1