Maddenin Isı ile Etkileşimi - Maddenin Halleri - Test Soruları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi

Maddenin Isı ile Etkileşimi - Maddenin Halleri

İlgili içerik: Maddenin Isı ile Etkileşimi - Maddenin Halleri

Görüntüleme sayısı : 421


Soru 1

Zaman Sıcaklık
1 -10
2 -10
6 -10
9 0
15 5
20 50
30 60
45 60

Yukarıda bir maddenin 45 dakika boyunca sıcaklık değişimi verilmiştir.

Bu madde için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Veysel Benek

9. dakikada bu madde katı halde bulunur
Bu madde 1. dakika erimeye başlamış ve erime işlemi 6. dakikaya kadar devam etmiştir
Bu madde 30. dakikada kaynama başlamıştır
6. dakikada ortamda sadece maddenin sıvı hali bulunur

Soru 2

Yukarıda bir maddeye ait ısınma grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe bakarak Ahmet, Muhammed, Mustafa, Mehmet aşağıdaki yorumları yapıyorlar.

Muhammed Bu madde saf bir maddedir çünkü hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalmıştır.
Ahmet -30 derecede katı olan maddenin sıcaklığını 3 0C'ye kadar ısıtırsak maddenin son hali yine katı olur.
Mustafa 50. dakikada bu madde sıvı halden gaz haline geçiyordur.
Mehmet 15. dakika ile 25. dakikalar arasında madde sıvı halden gaz haline geçiyordur çünkü bu aralıkta sıcaklık sabit kalmıştır.

Grafiğe göre yapılan hangi yorum yada yorumlarda hata yapılmıştır?

Veysel Benek

Mehmet ve Mustafa
Yalnız Mehmet
Ahmet ve Muhammed
Yalnız Muhammed

Soru 3

Eriyen saf bir katı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Veysel Benek

Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artar
Bu maddenin erirken aldığı ısı enerjisi, donarken dışarıya verdiği ısı enerjisine eşittir
Erime boyunca sıcaklık sabit kalır
Maddenin tanecikleri arasındaki uzaklık artar

Soru 4

X maddesinin ısınma grafiği yukarıda gösterilmiştir.

-10 0C'den 45 0C'ye kadar ısıtılan bu madde için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Veysel Benek

B ve D aralıklarında X maddesi ısıtılmamıştır
X maddesi, A ve B aralıklarında sade katı, D ve E aralıklarında ise sadece gaz halde bulunur
Bu madde 0 0C'de erimeye başlamıştır
A, C ve E aralıklarında X maddesi tek halde bulunur

Soru 5

Yukarıda şematize edilen tanecikler için hangisini söylemek doğru değildir?

Veysel Benek

Taneciklerin sıcaklığı önceki duruma göre yükselmiştir
Tanecikler daha düzenli bir hale gelmiştir
Bu olay kırağılaşma olabilir
Ortalama kinetik enerjileri azalmıştır