Soru 1

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
Zaman Sıcaklık
1 -10
2 -10
6 -10
9 0
15 5
20 50
30 60
45 60

Yukarıda bir maddenin 45 dakika boyunca sıcaklık değişimi verilmiştir.

Bu madde için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

6. dakikada ortamda sadece maddenin sıvı hali bulunur
Bu madde 1. dakika erimeye başlamış ve erime işlemi 6. dakikaya kadar devam etmiştir
9. dakikada bu madde katı halde bulunur
Bu madde 30. dakikada kaynama başlamıştır
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
143

Yukarıda bir maddeye ait ısınma grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe bakarak Ahmet, Muhammed, Mustafa, Mehmet aşağıdaki yorumları yapıyorlar.

Muhammed Bu madde saf bir maddedir çünkü hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalmıştır.
Ahmet -30 derecede katı olan maddenin sıcaklığını 3 0C'ye kadar ısıtırsak maddenin son hali yine katı olur.
Mustafa 50. dakikada bu madde sıvı halden gaz haline geçiyordur.
Mehmet 15. dakika ile 25. dakikalar arasında madde sıvı halden gaz haline geçiyordur çünkü bu aralıkta sıcaklık sabit kalmıştır.

Grafiğe göre yapılan hangi yorum yada yorumlarda hata yapılmıştır?

Yalnız Muhammed
Yalnız Mehmet
Ahmet ve Muhammed
Mehmet ve Mustafa
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
147

X maddesinin ısınma grafiği yukarıda gösterilmiştir.

-10 0C'den 45 0C'ye kadar ısıtılan bu madde için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

X maddesi, A ve B aralıklarında sade katı, D ve E aralıklarında ise sadece gaz halde bulunur
Bu madde 0 0C'de erimeye başlamıştır
A, C ve E aralıklarında X maddesi tek halde bulunur
B ve D aralıklarında X maddesi ısıtılmamıştır
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi

Eriyen saf bir katı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artar
Erime boyunca sıcaklık sabit kalır
Bu maddenin erirken aldığı ısı enerjisi, donarken dışarıya verdiği ısı enerjisine eşittir
Maddenin tanecikleri arasındaki uzaklık artar
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi
149

Yukarıda şematize edilen tanecikler için hangisini söylemek doğru değildir?

Ortalama kinetik enerjileri azalmıştır
Tanecikler daha düzenli bir hale gelmiştir
Taneciklerin sıcaklığı önceki duruma göre yükselmiştir
Bu olay kırağılaşma olabilir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)