10 Haziran 2023
kimya disiplinleri

2- Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları

Bu konuda kimyanın ne olduğunu ve alt disiplinlerin neler olduklarını göreceksiniz ayrıca bu konu içinde kimyacıların mezun olduktan sonra hangi alanlarda iş sahibi olabilecekleri işlenmiştir. Buna ek olarak konu sonuna alıştırmalar eklenerek konunun anlaşılmasının arttırılması hedeflenmiştir.

İçindekiler

 1. Kimya nedir?
 2. Günlük hayatımızda kimya
 3. Kimya disiplinleri
  1. Biyokimya
  2. Analitik kimya
  3. Organik kimya
  4. Anorganik kimya
  5. Fizikokimya
  6. Polimer kimyası
 4. Kimyacıların Çalışma Alanları
  1. Kimya öğretmenliği
  2. Kimya mühendisliği
  3. Metalürji mühendisliği
  4. Eczacı
  5. Kimyager

1. Kimya Nedir?

Kimya, maddelerin yapılarını ve nasıl oluştuklarını ayrıca bu maddelerden yeni bir maddenin nasıl yapılabileceğini araştırır. Aslında çevremizdeki her şey kimyanın konusu olabilir ve bu özelliğinden dolayı tüm bilim dalları bir şekilde kimya ile ilişkilendirilebilir.

Bu kadar geniş bir yelpazeye sahip olmasına rağmen “Kimya ne işimize yarayacak?” sorusuna cevap vermekte zorlanabiliriz.

2. Günlük Hayatımızda Kimya

Daha iyi (!) temizlesin diye çamaşır suyu ile kireç sökücüyü aynı anda kullanan annelerimizin zehirlendiği haberini duymayan yoktur sanırım. 

Çamaşır suyu ile kireç sökücü karıştırıldığı zaman tepkimeye girerek zehirli bir gaz (klor) meydana çıkarır bu gaz zehirlenmelere yol açar kimya bilgisine sahip birinin böyle bir hata yapmayacağını düşünürsek, “Günlük hayatta kimya ne işimize yarayacak?” şeklinde soranlara “Kimya bilgisi hayatınızı kurtarır” diye cevap vermemiz abartı olmaz.

Şimdi hayat kurtaracak kadar öneme sahip kimyanın çalışma alanlarına bir göz atalım.

3. Kimya Disiplinleri

1. Biyokimya:

Canlıların yapısında yer alan maddeleri moleküler düzeyde inceler. Hastalıklara karşı ilaç, besinlerin daha uzun süre bozulmadan saklanabilmesi amacıyla koruyu maddeler veya tarım ilaçları gibi ürünleri üretirler ayrıca hastalıkların tahlil edilmesi amacıyla hastadan alınan kan ve idrar biyokimyacılar tarafından tahlil edilir.

Bu alandaki uzmanlara Biyokimyager adı verilir

Biyokimyager
Fareler üzerinde yapacağı çalışmaların hayalini kuran bir Biyokimyager

2. Analitik Kimya:

Bir maddenin hangi yapılardan oluştuğunu ve bu yapıların o maddede bulunma oranı ile ilgilenir. Örneğin ürettiği yiyeceklerin yapısında hangi maddeden (karbonhidrat, yağ, protein gibi) ne kadar oranda bulunduğunu öğrenmek isteyen bir fabrika Analitik Kimyaya ihtiyaç duyar.

3. Organik Kimya:

Karbon ve Hidrojen yapılı molekülleri inceler. Canlıların yapısını oluşturan moleküller Karbon ve Hidrojen yapılıdırlar dolayısıyla Organik Kimya denilince akla canlıların molekülleri gelmektedir.

4. Anorganik Kimya:

İnorganik kimya da denilir. Organik olmayan yani yapısında Hidrojen ve Karbon bulunmayan molekülleri inceleyen kimya dalıdır.

5. Fizikokimya:

Fiziksel kanunların kimyaya uygulanmasını inceler. Örneğin bir kirleticinin ortamdan uzaklaştırılmasını araştıran bir fizikokimya uzamanı bu işlemin; termodinamiğini ve kinetiğini inceler.

6. Polimer Kimyası:

Poli, çok anlamına gelen Latince bir kelimedir. Mono ise tek anlamına gelmektedir.

Polimerler, basit yapılı monomerlerin düzenli bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşan büyük yapılı moleküllerdir. 19. yy ile beraber birçok polimer ürün sentezlenmiştir.

Bazı polimer ürünler
Polimer ürünlerden bazıları

Örnekleri arttırmak mümkündür fakat bu kadarı bile aslında kimya biliminin ne kadar geniş bir yelpazeye dağıldığını göstermek için yeterlidir. Bunlara ek olarak bir ülkenin gelişmişliği; kimyaya verdiği önem ile doğrudan ilgilidir.

Kimyanın diğer bilim dalları ile ilişkisini ve ona ait alt dalları gördükten sonra şimdi kimya biliminde ki iş olanaklarına bakalım.

4. Kimyacıların Çalışma Alanları

1. Kimya öğretmenliği: 

Üniversitelerin Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler özel veya devlet okullarında görev yapabilirler.

2. Kimya mühendisliği: 

Kimya alanında üretilen bir ürünün daha kullanışlı olması amacıyla çalışma yapan uzmanlardır. Üniversitelerin Kimya Mühendisliği bölümünü bitiren kişiler kamu veya özel sektörlerde iş bulabilmektedirler.

3. Metalürji mühendisliği:

Diğer adı “Metal Bilimi” olan metalürji; metallerin üretilmesi sırasında kalitenin arttırılması veya bu metalin saflaştırılması işlemlerinde rol oynar.

4. Eczacı:

Eczacıların da aslında bir kimyacı olduğunu biliyor muydunuz? Evet yanlış okumadınız (eğer öyle düşünüyorsanız tekrar okuyabilirsiniz 😊) eczacılar ilaçların sadece tedarik edilmesi veya satılması ile ilgilenmezler ayrıca ilaçların sentezlenmesinde de görevlidirler.

Dönme dolap filmi. Eczacı sahnesi
Eczanenin başka bölümünde ilaç üretmeye çalışan bir eczacı (Dönme dolap filminden bir sahne)

5. Kimyager:

Kimyacı da denir. Laboratuvarda kimyasal ürünlerin üretilmesinde görev alan uzmanlardır. Çok çeşitli alanlarda iş olanaklarına sahip olan Kimyagerler, 7/24 laboratuvar ortamında çalışmaya alışmış kimya sevenlerdir.

sworld

Yazarımız, Fenbilgisi Öğretmenliğini bitirdikten sonra Kimya alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini de tamamlamıştır.

View all posts by sworld →

36 thoughts on “2- Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları

Bir cevap yazın

deneme bonusu casino deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler