logo

Ülkemizde on binlerce çocuk akraba evliliği sonucunda sakat doğabilmekte ya da çeşitli kalıtsal hastalığa sahip olabilmektedir.

Akraba, aralarında kan bağı bulunan kişileri ifade eder.

Akraba, aynı soy ağacı içinde bulunan kişiler için kullanılır. Amca, hala, teyze ve bunların çocukları yakın akraba grubuna girmektedir ve akraba evliliklerinde yakınlık arttıkça  riskte artmaktadır.

Akraba evliliği

Aynı soy ağacı içinde bulunan kişiler arasında meydana gelen evliliğe akraba evliliği adı verilmektedir. 

Akraba evliliği, çekinik genlerin karşılıklı gelme olasılığını arttırdığı için kalıtsal hastalıkların görülme oranını arttırmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar akraba evliliğinden kaçınmak doğru olacaktır.

Kırmızı renk hasta bireyleri temsil etmektedir

Şemayı incelediğimizde, anne, baba, büyük anne ve büyük baba sağlam olmasına rağmen son çocuk hastalıklı olarak dünyaya gelmiştir.

Bunun nedeni aile fertlerinde çekinik olarak bulunan bu genler, akraba evliliği yapıldığında karşılıklı gelebilmekte ve yeni doğacak bireylerde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Gen taraması

Günümüzde kalıtsal hastalıkların önceden teşhis edilerek ortaya çıkmasını önlemek amacıyla bir çok yöntem geliştirilmiştir. Bunlardan biri de genetik tarama ya da gen taramasıdır.

Gen taraması ile varsa hastalıklı genler teşhis edilebilmekte ve kalıtsal hastalıklara karşı önceden önlem alınabilmektedir. Akraba evliliği yapan yada yapacak olan (biliyorsunuz gönül ferman dinlemiyor 🙂 ) kişilerin bu yöntemi kullanmaları doğru olacaktır.

Özetle

  • Hastalıklı genler çekinik genlerdir.
  • Hastalıklı genlerin karşılıklı gelme olasılığı akraba evliliğinde daha yüksektir.
  • Gen taraması yöntemi ile kalıtsal hastalıklara karşı önlem alınabilmektedir.

Alıştırmalar


İçindekiler
Okuma modu için tıkla