4 Şubat 2023

5- Boşaltım Sistemi

İnsan vücudu sürekli çalışan bir makine gibidir. Fakat bu sürekli çalışma ister istemez atık maddelerin de oluşmasına neden olur uzaklaştırılmadıkları taktirde bizlere zarar verecek bu atıkların hızlıca uzaklaştırılması gerekmektedir. Bunu yapan sisteme Boşaltım Sistemi denir.

Boşaltım sistemi ve boşaltıma yardımcı organların uzaklaştırdıkları atık maddeler şunlardır:

  • Üre,
  • Karbondioksit,
  • Su ve tuzun fazlası
  • Sindirim sonucunda oluşan besin atıkları.

Şimdi de boşaltım sistemi organları ve boşaltım sistemine yardımcı organları görelim

1- Boşaltım Sistemi

Boşaltım sistemi; boşaltıma yardımcı organlar ve boşaltım sistemi organları olarak ikiye ayrılır.

a) Boşaltıma yardımcı organlar

1- Akciğerler: Akciğerler vücudumuzdaki karbondioksidi ve fazla suyun bir kısmını dışarı atan organdır.
2- Deri: Deri, terleme yoluyla fazla suyun ve tuzun bir kısmını ayrıca bir miktar üreyi dışarı atan organdır.
3- Kalın bağırsak: Besin atıklarının (dışkı), suyun, tuzun ve safra atıklarının dışkı olarak dışarı atıldığı organdır.

b) Boşaltım sistemi organları

Boşaltım sistemi organı böbrektir. Böbrekler, idrar yoluyla üre, tuz ve suyu dışarı atmakla görevli organımızdır. Vücudumuzun arka kısmında, bel hizasında yer alan fasulye şeklinde olan böbreklerimiz yaşamımız boyunca kanı atık maddelerden süzmekle görevlendirilmiştir.

Böbreklerimiz ile beraber; idrar kanalı, idrar kesesi ve üretra boşaltım sistemini meydana getirir.

boşaltım sistemi
Boşaltım sistemi organları

1- Böbrekler: Kanın süzülerek temizlendiği organdır. Kanın içinde bulunan üre, tuz ve suyun fazlası böbrekler tarafından tutularak idrar şeklinde dışarı atılır.
2- Üreterler (idrar kesesi): Böbreğin içinde biriken idrarı idrar kesesine ileten boru şeklindeki yapılardır.
3- İdrar Kesesi: Gün içinde oluşan idrarın depolandığı kesedir.
4- Üretra: İdrarın vücut dışına atıldığı organdır.

Özetle

  • Boşaltım sistemi, atık maddeleri vücut dışına atarak bizleri korur,
  • Boşaltıma yardımcı organlar; akciğerler, deri, kalın bağırsaktır,
  • Boşaltım sistemi organları böbrek, idrar kanalı, idrar kesesi, üretradır.

Alıştırmalar

Boşaltım Sistemi

Boşaltım Sistemi

Boşluk doldurma
36 8
Boşaltım Sistemi

Boşaltım Sistemi

Doğru - Yanlış
31 7
Boşaltım Sistemi

Boşaltım Sistemi

Kelime avı
24 8

Dr. Veysel Benek

Yazarımız, Fenbilgisi Öğretmenliğini bitirdikten sonra Kimya alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini de tamamlamıştır.

View all posts by Dr. Veysel Benek →

Bir cevap yazın