logo

18. ve 19. yüzyıllarda batıda bilim hızla gelişirken ve bilimin birçok alandaki başarıları, bilhassa materyalist felsefecilere bilim maskesi altında tüm dinleri inkar ve onların gereksiz olduğunu iddia etmek için cesaret veriyordu. Artık her yerde “Tanrı öldü!” naraları atılmaktaydı.

Fakat kainatın nasıl oluştuğu, insanın buradaki amacı gibi sorular halen bilim tarafından cevaplanmak üzere bir köşede konumunu koruyordu. Çevremizde hiçbir şey kendiliğinden ve bir yapıcısı olmadan meydana gelmediği halde bu kainat nasıl oluyor da yaratıcısı (tasarımcısı) olmadan meydana gelebilmişti! Diğer bir deyişle eğer bir yaratıcı yoksa bu kadar çeşitliliğe ve güzelliğe sahip canlılar nasıl oluşmuş olabilirdi?

Darwin’in “Türlerin Kökeni” adlı kitabında açıkladığı Evrim Teorisi tam da bu anda inkarcıların yardıma yetişti!

Bu teoriye göre canlılar, başlangıçta cansız maddelerin tamamen doğal olaylar sonucu tesadüfen meydana gelmişti ve ilk canlı, rastgele mutasyonlar sonucunda adım adım başka canlılara dönüşmüştü. Ayrıca bunun için bir yönlendiriciye veya tanrıya ihtiyaç da yoktu! Çünkü canlılar, kör mutasyonların canlılarda oluşturduğu yararlı özelliklerin zaman içinde birikmesi ile oluyordu ve yararlı özellik kazanan canlı yaşamaya devam ederken diğerleri ölüyordu!

Sonuçta hayat bir yarıştan ibaret değil miydi!

Fakat, zaman ilerledikçe bilimsel gelişmeler hızla artmasına karşın bu artışın getirdiği sonuçlar bilim maskesi altında gizlenen materyalist felsefecilerin hiç de istemediği alanlara doğru kaymaktaydı çünkü her geçen gün artan bir hızla, alanında uzman bilim insanları yaratıcısız bir kainat fikrine şüphe ile yaklaşmaya başlamıştı.

"Hani Tanrı Ölmüştü?" kitabı “Tanrı Öldü” sloganına atıfta bulunarak yazılmış sade ve anlaşılır bir kitaptır. Kitap, yazarımız Lee STROBEL‘in, henüz genç bir gazeteci iken, Evrim teorisinin okul kitaplarına eklenmesini protesto eden birçok Hrıstiyan ailenin tam olarak ne istediklerini araştırmak amacıyla görevlendirilmesi sırasında yaşadıklarını anlatması ile başlar. Kendisi bu sırada evrim teorisinden etkilenerek ateistliği seçmiş bir gençtir.

Bundan sonra Lee, ilerleyen zamanlarda, dindarlığın eşinde meydana getirdiği olumlu değişimlerin de etkisi ile yaratıcının varlığını inkar eden teorilerin doğruluğunu araştırmaya karar verir.

Başlangıçta ateist iken araştırmaları neticesinde yaratıcıyı kabul eden ve alanında uzmanlaşmış birçok bilim insanı ile röportajları ve bilgileri içeren kitapta Big Bang teorisi, genel izafiyet teorisi, çoklu evren teorisi, evrim teorisi, atom altı dünyadan makro dünyaya kadar onlarca bilimsel gelişme sade, anlaşılır bir dille işlenmiştir. Hatta kitabı okurken akıcılığa kapılıp saatlerce bıkmadan okumanız bile mümkündür!

Hani Tanrı Ölmüştü? kitabı birçok bilim insanının Tanrı hakkındaki görüşlerine yer vermekle beraber kitabın iskeletini aşağıda isimleri verilen uzmanlar ile gerçekleştirilen röportajları oluşturmaktadır.

  • Jonathan Wells,
  • Stephen C. Meyer,
  • William Lane Craig,
  • Robin Collins,
  • Guillermo Gonzalez,
  • J. W. Richards,
  • Michael J. Behe,
  • J. P. Moreland

Kitabın ufuklarınızda yeni pencereler açması duası ile.

Alıştırmalar


İçindekiler
Okuma modu için tıkla