logo


Baran, evine giderken kocaman bir taşın yolunu kapattığını görmüş ve çok şaşırmıştı.


Taş, Baran'ın kaldırabileceğinden çok daha ağırdı ve Baran taşı yoldan kaldırmanın kolay yolu hakkında bir fikre de sahip değildi!


Baran kardeşiniz de sizin gibi düşünerek taşı oradan daha kolay kaldırmak için basit makine kullanmaya karar verdi


Uzun bir tahta getirmiş ve bir ucunu kayanın altına yerleştirmiş. Ortaya da destek amacıyla küçük bir taş yerleştiren Baran, tahtanın diğer ucuna kuvvet uygulayarak kayayı yerinden oynatmayı başarmış.

Bu başarısından sonra Baran, arkadaşları arasında Kahraman ilan edilmiş.

Kaldıraçlar

Baran arkadaşımızın kullandığı basit makinenin ne olduğunu merak ediyor musunuz?

Destek kolu ve bir de destek noktasından meydana gelen basit makinelere kaldıraç denir.


Kaldıraçlar kullanım amaçlarına göre üç çeşittir. Bunlar:

  1. Destek Noktasının Ortada Olduğu Kaldıraçlar
  2. Kuvvetin Ortada Olduğu Kaldıraçlar
  3. Yükün Ortada Olduğu Kaldıraç Çeşitleri

1. Destek Noktasının Ortada Olduğu Kaldıraçlar

Bu tür kaldıraçlarda destek noktası ortadadır, yük ve kuvvet uçlarda yer alır. Bu tür kaldıraçlara tahterevalli, pense, makas örnek verilebilir


Bu tür kaldıraçlarda kuvvet destek noktasından ne kadar uzaksa, o kadar küçüktür!

2. Kuvvetin Ortada Olduğu Kaldıraçlar

Bu tür kaldıraçlarda ortada kuvvet bulunur, uçlarda ise yük ve destek noktası yer alır. Bu sistemlere örnek olarak maşa verilebilir.


Bu kaldıraç türlerinde her zaman kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır.

Kaldıraçlar sınav

12
7

Kuvvetin ortada olduğu kaldıraç türlerinde kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır
 
3
5

Şekildeki makas üzerinde A, B ve C olarak isimlendirilen bölgelerin doğru adlandırılması seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi olur? 

A)
A = Yük kolu B = Destek noktası C = Kuvvet kolu
B)
A = Destek noktası B = Kuvvet kolu C = Yük kolu
C)
A = Kuvvet kolu B = Destek noktası C = Yük kolu
D)
A = Kuvvet kolu B = Yük kolu C = Destek noktası
15
3

Pense, destek noktasının ortada olduğu kaldıraç türlerine örnek gösterilebilir
 
16
5

El arabasının örnek verildiği kaldıraç türlerinde her zaman kuvvetten kazanç vardır
 
12
4

50 kg ve 25 kg kütleli iki kardeş tahterevallide dengede kalmak istiyorlarsa, ağır olan kardeş desteğe daha yakın oturmalıdır
 

3. Yükün Ortada Olduğu Kaldıraç Çeşitleri

El arabası gibi sistemlerde yük ortada, kuvvet ve destek noktası uçlarda bulunur.

Bu tür kaldıraçlarda her zaman kuvvet kazancı vardır, buna karşın yoldan da aynı oranda kayıp yaşanır.


Özetle

  • Destek, kuvvet ve yükten meydana gelen basit makinelere kaldıraç adı verilir
  • Kaldıraçlar; Desteğin ortada olduğu, Kuvvetin ortada olduğu, Yükün ortada olduğu duruma göre üç çeşittir.
  • Desteğin ortada olduğu kaldıraçlara örnek; Tahterevalli, Pense, Makas verilebilir
  • Kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlara örnek; kürek, maşa, cımbız verilebilir
  • Yükün ortada olduğu kaldıraçlara örnek; el arabası verilebilir.
  • Kuvvet destek noktasına ne kadar yakınsa o kadar büyük olur

Kaldıraçlar sınav

10
4

Kürek,   ortada olduğu kaldıraç türlerine örnek verilebilir
9
2

Kuvvet kolunun, yük kolundan uzun olduğu kaldıraçlarda az kuvvet ile daha ağır yükleri kaldırmak mümkündür
 
10
1

Kaldıraçlar desteğin, kuvvetin ve yükün konumuna göre   çeşittir
9
2

Güneşe çıplak gözle doğrudan bakmak zararlıdır
 
10
2

Kaldıraçlarda yükü, destek noktasına yaklaştırırsak uygulayacağımız kuvvet  
10
7

Bir yükü elimizin ulaşamayacağı yüksekliğe çıkarmak için yükün ortada, kuvvetin uçta olduğu kaldıraç türünü kullanmak gerekir
 
10
4

Kuvvetin ortada olduğu kaldıraç türlerinde her zaman   kayıp vardır

Alıştırmalar


İçindekiler
Okuma modu için tıkla