logo

Enes ve kardeşi Kübra Nur bir kış günü havanın tadını çıkarmak için gezintiye çıkarlar

O sırada çalılıklar arasında sevimli bir tavşan belirir

Bunu gören Kübra Nur abisinin elini bırakıp tavşana doğru koşmaya başlar

Kübra'yı gören tavşan hızlıca koşarak oradan uzaklaşmaya başlarken Kübra Nur'da onu kovalamaya çalışır

Kovalamaca sonunda Kübra, kendini buz tutmuş bir gölün üzerinde bulur ve korkarak abisinden yardım ister

Bu sırada Kübra’nın ayakları altındaki buzda çatırdamaya başlamıştır

  • 1

Enes kardeşine "buz yüzeye yüzüstü uzanmasını ve korkmamasını" söyler

Kübra derhal denileni yaparak buz yüzeye uzanarak abisinin kendisini kurtarmasını bekler

Ardından bir ağaç dalını Kübra kardeşine uzatarak O'nu karaya ulaştırır.

Abisinin ellerini bırakmanın yanlış olduğunu öğrenen Kübra Nur, kurtardığı için abisine teşekkür ederek böyle kahraman bir abisi olduğu için Allah'a şükreder.

Sizce Enes, kardeşi Kübra Nur’dan yüzüstü uzanmasını neden istemiştir?

Basınç Nedir?

Her madde ağırlığından yada atomlarının hareketi nedeniyle etki ettiği yüzeylere bir kuvvet uygular. Katılar ağırlığı ile sadece alt yüzeye kuvvet uygular iken, sıvılar bulunduğu kabın hem alt hem de yan yüzeylerine, gazlar ise tüm yüzeylere kuvvet uygularlar. Cisimlerin temas ettikleri yüzeylere uyguladıkları dik kuvvete basınç diyoruz ve P harfi gösterilir. 

  • 1

A – Katılarda Basınç

Katıların taneciklerinin yalnızca titreşim hareketi yaptığını daha önce öğrenmiştik bu nedenle katılar ağırlıkları nedeniyle sadece alt yüzeylerine basınç uygularlar çünkü katıların belirli bir şekle sahip olmaları onların taneciklerinin yan ve üst yüzeylere kuvvet uygulamalarını engeller. Bu da bu yüzeylere basınç yapılmasını engeller. 

Katılar basıncı yalnızca alt yüzeye uyguladıklarına göre bizler bu basıncı değiştirebilir miyiz?

Diğer bir deyişle “Katılarda basınç nelere bağlıdır?

Sizce Enes'in omuzlarına yüklenen kutu sayısı arttıkça, dizlerindeki bükülme neden artmaktadır?

Enes, omuzlarına aldığı kutu sayısını arttırdığı zaman kendisine uygulanan basınç da artar bu nedenle dizleri daha fazla bükülür. Bu durum ağırlık arttıkça basıncın arttığını göstermektedir.

Katılarda ağırlık arttıkça basınç artar!
Örnek:
Şekilde üst üste konulan iki kutunun daha fazla batmasının nedeni ağırlığının fazla olmasıdır.
İki ayağı üzerinde duran Enes karda batmazken, tek ayak üzerinde durduğu zaman neden batmıştır?

Yüzey alanı küçüldükçe uygulanan kuvvet daha küçük bir yüzeyde toplanır. Bu durum basıncın artmasına neden olur.

Yüzey alanı azaldıkça basınç artar!

Bundan dolayı Enes, Kübra Nur kardeşinden yüzüstü uzanmasını isteyerek basıncın azalmasını sağlamış ve buzun kırılma riskini düşürmüştür.

Özetle

  • Basınç birim alana etki eden dik kuvvettir, P harfi ile ifade edilir
  • Basıncın birimi pascal’dır ve kısaca “Pa” ile gösterilir
  • Katılarda basınç sadece alt yüzeye etki eder
  • Katılarda ağırlık arttıkça basınç artar
  • Katılarda yüzey alanı küçüldükçe basınç artar
  • 1

İçindekiler
Okuma modu için tıkla